Камелия Нейкова: Надявам се на изборите за евродепутати да гласуваме електронно

Подкрепям въвеждането на електронното гласуване, но то трябва да бъде направено така, че да има доверие в този вид гласуване и системата да гарантира много висока степен на сигурност както на целия изборен процес, така и на отчитането на изборните резултати. Това заяви говорителят на ЦИК Камелия Нейкова по БНР.

Тя посочи основните изводи в анализа на ЦИК, който препоръчва да не бъде въвеждано електронното гласуване в сроковете, предвидени в изборното законодателство:

"Ние предложихме да се промени датата, от която следва да се въведе електронното гласуване като възможност за всеки избирател, защото забелязахме, че в нормативната уредба, свързана с електронното гласуване, има разминаване в някои срокове. Дистанционното електронно гласуване е свързано с изграждане на националната схема за електронна идентификация. В края на миналата година беше направена промяна в Закона за българските лични документи и в Закона за електронната идентификация, като промени началната дата, от която ще се прилага електронната идентичност – а именно вместо 1 януари 2018 г. стана 1 януари 2019 г. Тази промяна беше в тези два закона, не беше променен срокът в Изборния кодекс за електронното гласуване. Това създава невъзможност, при така разписаните текстове, да се създаде системата за дистанционно електронно гласуване."

Нейкова подчерта, че на ЦИК не й липсва смелост: "ЦИК има желание, но трябва да го направим всички заедно. Не може само една институция да реши този въпрос."

Според нея техническите спецификации по изработването на самата система за дистанционно електронно гласуване ще бъдат подложени на обществено обсъждане, за да може в максимална степен да се изчистят несъвършенствата и да може да се създаде работеща и гарантираща сигурността система.

Надявам се до края на годината всички тези процеси да се случат, за да може на изборите за членове на ЕП да имаме възможност да гласуваме електронно.

Коментари

Задължително поле