Кандидатът за главен прокурор обещава повече публичност

Иван Гешев ще доказва, че обвинител номер 1 не е безконтролен

"Ще продължа да следвам и доразвивам въведените и активно ползвани форми на отчетност на главния прокурор, не само пред Висшия съдебен съвет, а и пред обществото - чрез периодични доклади по значими въпроси на противодействието на престъпността и корупцията и необходимостта от законодателни изменения в тази насока пред съответните комисии на Народното събрание и чрез използване на нови форми на публично представяне на резултатите от дейността на Прокуратурата, най-вече по делата за корупция, организирана и битова престъпност, с оглед засилване на доверието на обществото в ефективността на правоприлагането, при стриктно съблюдаване на правата на гражданите."

Това обещава кандидатът за главен прокурор Иван Гешев в концепцията си за управление на държавното обвинение.

"Създаденото усещане, че главният прокурор притежава силна централизирана власт, която му позволява да управлява и контролира всяко дело в прокуратурата на практика и по закона е невъзможно", пише още Гешев. "Грешният извод за безконтролност на прокурора, който е dominus litis - "господар на досъдебното производство", следва да бъде разсеян чрез публично оповестяване на резултатите от съдебния контрол, предвиден по отношение на процесуално-следствените действия в тази предварителна фаза на наказателното производство", обявява кандидатът за главен прокурор.

Затова ще насърчавам публичността при спазване изискванията на стандартите, въведени с Конституцията и разпоредбите на НПК, Закона за съдебната власт, Закона за защита на личните данни, Закона за достъп до обществената информация, Закона за защита на класифицираната информация", обещава Иван Гешев.

Коментари

Задължително поле