Карадайъ: 2018-а беше година на скандали и пропуснато време

Изминалата година е изгубено политическо време за България. Това каза председателят на ДПС Мустафа Карадайъ от трибуната на Народното събрание в декларация от името на парламентарната група на движението.

„Нека през 2019 г. България да извоюва достойно място в Европа и ЕС да намери верния път към всички държави-членки. Началото на годината е и време за равносметка и поглед в бъдещето. Със скандали започна 2018 г. и със скандали приключи - и в малката, и в голямата коалиция, в страната и в чужбина, в институциите, между институциите, морални – примерите, за съжаление, отново са много. Със скандал започна и 2019 г. – изборът на нов изтребител“, заяви Карадайъ.

Той посочи, че изминалата година е изгубено политическо време за България. „Управляващите казаха, че страната ни има изключителни постижения и това са аргументите им, че трябва да продължат да управляват по същия начин. Внимателният анализ обаче показва съвсем друга картина – икономическият растеж е крайно недостатъчен, за да догоним дори страните в нашата група в ЕС и обрича и следващото поколение български граждани да остане най-бедното в Европа“, заяви лидерът на ДПС и посочи, че през 2019 г. България ще има нужда от ускорено догонващо развитие.

Карадайъ каза още, че през 2019 г. ДПС ще търси диалог и консенсус за приоритетите и програмата за развитие. „Трябва час по-скоро да се намери решение на важните за българските граждани въпроси, но те няма да се решат от улицата. Те чакат сериозно политическо обсъждане, за да създадем условия за икономически растеж“, каза още той.

Карадайъ посочи, че ДПС призовава всички национално отговорни партии да превърнат 2019 г. в година за намиране на консенсус по политическите и икономическите приоритети на България. „И страната ни да има активна роля в ЕС. Дължим го на България и на българските граждани. Така можем да бъде полезни и на Европа“, каза още той.

Пълният текст на речта на Мустафа Карадайъ:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

В началото на новата сесия на 44-ото Народно събрание от името на Движение за права и свободи и от свое име честитя новата година на всички и пожелавам здраве и берекет във всеки дом, нека 2019 година да е плодородна и богата, мирна и успешна, България да извоюва достойно място в Европа и в международен план, Европейският съюз да намери верния път за просперитет на всички държави-членки и благоденствие на обществата.

Началото на годината е и време за равносметка и оценка на отминалата година и поглед в бъдещето.

Според нас в ДПС, оценката на управлението на страната през 2018 година може да се определи с три думи – „скандали, пропуснато време“.

СКАНДАЛИ – със скандали започна годината и със скандали завърши. Политически – в малката и в голямата коалиция, в страната и в чужбина (примери много). Управленски (в институциите и в Правителството, между институциите), морални – примерите отново са много. Нещо повече, със скандали започна и новата 2019 година.

ИЗГУБЕНО ВРЕМЕ – изминалата година е изгубено политическо време за България. Ако слушаме управляващите, те ще кажат, че в страната има изключителни постижения – икономически растеж, рекордно ниска безработица, повишаване на доходите, бюджет с най-високи приходи и разходи за целия преход. И това са аргументи, че трябва да продължат да управляват страната по същия начин!

Внимателният действителен анализ на тези факти, обаче, показва съвсем друга картина – тази на още една изгубена за България и българските граждани година!

Икономическият растеж е в рамките на 3,5% – крайно недостатъчен, за да догоним дори страните от нашата група в ЕС. Такъв растеж обрича и следващото поколение български граждани да остане най-бедното в Европа, не само сегашното.

От трите фактора на растежа – инвестиции, износ, потребление, работи основно последният. Инвестициите като фактор генериращ устойчив растеж практически отсъстват (рекорден спад и на преките чужди инвестиции). И това е поради липса на адекватна политика на държавата. През 2018 година най-големият инвеститор в страната са българските граждани, които работят в чужбина. Те захранват потреблението с парите, които изпращат тук. България се превръща в износител на труд, младите са принудени да заминават зад граница, защото мина още една година без реформи в образованието, реформи, които биха могли да бъдат направени за бизнеса, реформи, които да спрат търсенето на препитание зад граница.

Растеж, основан на потреблението, без инвестиции, без повишаване на заетостта, дава винаги един и същ икономически ефект – инфлация. И тя е вече факт в България. През 2019 година по-високите ѝ нива ще обезсмислят увеличаването на доходите.

България има нужда от Програма за ускорено, догонващо развитие. Стратегически приоритет на България е ускореното догонващо развитие спрямо средния стандарт на Европейския съюз. Ние трябва да имаме три пъти по-бърз растеж спрямо средноевропейското нарастване на брутния продукт на глава от населението. За да не бъде страната и за още едно поколение най-бедната държава в Европейския съюз.

Липсата на реформи обезмисля увеличените разходи в ключови социални сфери. (Продължава да се налива вода в бездънна каца, пример за това – здравеопазването, тези по-големи харчове без реформи няма да направят по-добри услугите за гражданите!)

Политиката на ДПС през 2019 година ще бъде търсене на диалог и консенсус за приоритетите и програмата за развитие.

И, разбира се, нов модел на управление.

Трябва час по-скоро да се намери решение на важните за българските граждани въпроси. Важни въпроси стоят за решаване и тези въпроси няма да се решат от само себе си, нито от улицата. Те чакат сериозно експертно и политическо обсъждане. Те стоят за решаване от този парламент.

Този парламент трябва да постигне консенсуса по визията за ускорено и догонващо развитие на страната. За да гарантираме мира и демокрацията, за да препотвърдим европейските ценности, за да създадем условия за икономически растеж, за благополучието на цялото общество.

Всички ние сме длъжни да го направим.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Ние от ДПС призоваваме национално отговорните партии да превърнем 2019 година в година на намиране и постигане на консенсус по политическите и икономическите приоритети на Република България, които да определят пътя на развитие на страната. И България да даде своя принос за възраждането на Европейската идея и за създаването на по-единен и по-силен проспериращ Европейски съюз с активна роля на България.

Това е отговорност на всеки един от нас. Дължим го на България и на българските граждани. Така можем да бъдем полезни и на Европа.

Благодаря за вниманието.

Коментари

Задължително поле