Кирил Ананиев: От началото на пандемията сме дали 5,1 млрд. лева за борба с Covid-19

Снимка: Цветан Томчев
Кирил Ананиев в Народното сънрание.

От началото на пандемията до 31 март 2021 г. сме извършили разходи, свързани с мерките за борба с COVID-19 в размер 5,1 млрд. лева, заяви финансовият министър в оставка Кирил Ананиев.

По време на изслушването си в парламента Ананиев подчерта, че от тази сума 1,8 млрд. лева от бюджета са отишли за подкрепа на домакинствата, 2,2 млрд. лева за бизнеса, а 1,1 млрд. лева за онези органи на държавно управление, натоварени с дейностите по овладяване на пандемията и преодоляване на негативните последици от нея.

От началото на годината са изразходвани допълнителни 314 млн. лева за по 50 лева добавка към пенсиите на всички пенсионери от януари до март тази година.

Фискалният резерв на държавата към днешната дата е в размер на 8,5 милиарда лева, информира финансовият министър в оставка, уточнявайки, че близо 3,3 млрд лева от тази сума са парите от Сребърния фонд за пенсиите. "От Сребърния фонд не сме взели и стотинка", увери Ананиев.

Парите от Сребърния фонд не са използвани за финансиране на разходи на правителството и са в отделна сметка в рамките на фискалния резерв. В тази отделна сметка има 3,3 милиарда лева и те са непокътнати, уточни той.

Държавният бюджет за първото тримесечие на 2021 г. е отчел дефицит в размер на 619 400 000 лв., или 0,5% от брутния вътрешен продукт, стана ясно от данните, които Кирил Ананиев отчете пред Народното събрание.

"По предварителни данни приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към март 2021 г. са в размер на 11 млрд. 348 млн. и 100 хил. лв, 23,8 % от годишния разчет. Съпоставени със същия период на предходната година, когато приходите в бюджета все още не бяха засегнати от негативните ефекти от избухването на пандемията, постъпленията към март 2021 г. нарастват с 370 млн. и 800 хил. лв., което представлява ръст от 3.4 %", каза Ананиев.

"Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, възлизат на 8 млрд. 830 млн. и 300 хил. лв., което представлява 23.8 от планираните данъчни приходи. Приходите от данъци и осигурителни вноски нарастват с 249 млн. и 600 хил. лв. спрямо отчетените за първото тримесечие на предходната година. Върху данъчните приходи оказват влияние приетите законодателни промени в крайните срокове за подаване на годишните данъчни декларации", отчете още министър Кирил Ананиев.

Той обърна внимание, че приходите от преки данъци са в размер са 1 млрд. 263 млн. и 200 хил. лв, или 18.1 % от предвидените в разчетите за годината, а постъпленията от косвени данъци са 25.8 % от разчетените за годината. Кирил Ананиев заяви, че приходите от социални и здравноосигурителни вноски възлизат над 2 млрдд. лв., което представлява 24.2 % от разчетите за годината.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България