Кметовете на Дряново, Севлиево и Сухиндол направиха първа копка на система за рециклиране на биоотпадъци

Проектът е за 2 230 595 лева и е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“

Кметовете на Общините Севлиево, Дряново и Сухиндол направиха първа копка на системата за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните биоотпадъци. Д-р Иван Иванов, инж. Мирослав Семов и инж. Пламен Чернев хванаха лопатите и поставиха началото на проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Церемонията се състоя на строителната площадка на инсталацията в землището на Община Севлиево, в близост до Регионалното депо за отпадъци.

„Радвам се, че на този хубав християнски празник Благовещение поставяме началото на този проект. Той ще даде една завършеност на системата за управление на отпадъци, която имаме трите общини – Севлиево, Дряново и Сухиндол“, каза в словото си кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов. Той подчерта, че вече повече от 10 години работи Регионалното депо за отпадъци, от година и половина функционира и площадката за сепариране, а след като бъде реализирана и системата за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните биоотпадъци, Община Севлиево вече ще има завършена и работеща площадка за биоразградими отпадъци.

„Пожелавам на изпълнителите и екипа по проекта ползотворна работа и спазване на всички срокове. Да не забравяме обаче, че системата за управление на отпадъците може да работи само тогава, когато самите ние, гражданите я подпомагаме“, уточни д-р Иванов. Той допълни, че след завършването на проекта ще отговорим на всички изисквания на европейското и националното законодателство в областта на управлението на отпадъците.

Проектът „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“ се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и е на стойност 2 230 595 лв.. От средствата 1 557 812 лв. е европейското съфинансиране, а националното е за 274 908, 08 лв. По проекта ще бъдат изградени две съоръжения за компостиране в общините Дряново и Севлиево и три площадки за компостиране на място. Планираните инсталации за компостиране на територията на общините Дряново и Севлиево имат капацитети съответно по 900 т и 3 000 т годишно за третирани биоразградими отпадъци.

Изпълнението на проекта ще подпомогне общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) – Регион Севлиево да намалят количествата биоразградими отпадъци, чрез въвеждането на система за разделното им събиране и рециклиране.

Инсталацията в Община Дряново представлява технология за компостиране на редове на открито, а това в Севлиево – технология за компостиране на редове на открито с принудителна аерация. Системата за разделно събиране за Община Севлиево обхваща град Севлиево и 10 по-малки населени места с население над 500 души. Тази в община Дряново ще осигури разделното събиране на биоотпадъци от град Дряново и още едно населено място в съседство. Проектът предвижда да се обособят и три броя площадки за компостиране на място с големина между 200 и 500 м2 с капацитет между 5 и 10 м3 на година, съответно в общините Севлиево, Сухиндол и Дряново.

В рамките на проекта ще бъдат доставени и два броя сметоизвозващи автомобили, които ще се използват в общините Дряново и Севлиево, както и голям брой нови контейнери за отпадъци и биоразградими торбички.

Коментари

Задължително поле