Кметът Камбитов организира информационна кампания за „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ в Благоевград

Община Благоевград има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни за участие в информационна кампания за „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Това се казва в съобщение от кмета д-р Атанас Камбитов.

Кампанията има за цел да представи на широката общественост изискванията за подаване на Проектни фишове във връзка с актуализацията на Инвестиционната програма на Община Благоевград и стъпките и начините за подаване на Заявления за интерес и финансова помощ от сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта (съгласно Приложение Н към Насоките за кандидатстване).

Информационната кампания ще се проведе на 16 Януари 2019 г. от 17.00 часа в зала № 5 на общинска администрация-Благоевград на адрес: пл. Георги Измирлиев № 1.

 

 

Коментари

Задължително поле