Кметът на Кричим зададе куп въпроси към ВиК-Пловдив, но отговори още няма

Кметът на община Кричим Атанас Калчев излезе с позиция и редица въпроси, които отправи към водния оператор за региона - ВиК-Пловдив. Дружеството обслужва обособената територия на Асоциацията по ВиК - Пловдив, т.е. цялата Пловдивска област. Ето какво се казва в позицията на Атанас Калчев след последното общо събрание на асоциацията, проведено в областната управа на 17 март (петък):

"Искам да задам публично въпроси, на които нямам ясен, конкретен, адекватен и точен отговор, защото такъв не ми е даден:

- Как представеният вариант на Бизнес-плана за развитие на ВиК ЕООД-Пловдив за периода 2017-2021 г. гарантира в пълнота изпълнението на ангажиментите от страна на Оператора, поети по силата на подписания на 28.01.2016 г. между него и Асоциация ВиК-Пловдив договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за потребителите?

- Как се гарантира постигането на задължителното ниво на инвестициите за срока на договора и произтичащото от това налагане на евентуални неустойки?

- Как е гарантирано повишаване на качеството на предоставяната услуга за доставка на питейна вода за населението?

- Защо единствено е мотивирано и обосновано исканото увеличение на цената на водата в периода 2017-2021 година?

- Защо Операторът ВиК ЕООД-Пловдив демонстрира явно нежелание Асоциация ВиК-Пловдив да излъчи свой представител/и за участие във всички дискусии между КЕВР и оператора относно Бизнес-плана му за периода 2017-2021 година?

- След като собственикът на активите - общините, са инвестирали за изграждане и/или реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения, за които са платили милиони левове, взети на кредит, какво плаща операторът на собственика (общините) от печалбата, която получава, за това че ползва публичната собственост и реализира дейността си?

- Асоциация ВиК-Пловдив взе правилно решение за предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК мрежите и съоръженията на държавното дружество "ВиК" ЕООД-Пловдив, но дали грижата на стопанисващия е достатъчно добра?

- Защо операторът постави за своя сметка водоизмервателни уреди само в 2 населени места от цялата обособена територия - в град Перущица и село Труд? Дали тази сметка не я плащаме всички солидарно, така както всички заедно допринасяме за общата печалба на дружеството? Ако е така, дали не е редно и в другите населени места в кварталите, в които е всеизвестно, че се ползва, но не се заплаща консумираната вода, да се поставят измервателни уреди, което ще допринесе за намаляване на "загубите", които пак всички солидарно плащаме на оператора?

- Дали вдигането на цената на питейната вода е достатъчно мотивирано с факта, че операторът е "най-големият потребител на енергия сред търговските дружества на територията на Пловдивска област", защото между 96 и 98 % от водата е помпажна? Ако това твърдение е вярно, защо тогава операторът твърди, че няма да бъде твърде настоятелен пред КЕВР за "корекция на цените, а те ще са единствено и само продиктувани от изискванията на собствениците - в лицето на общините и държавата", че оперирайки с публичните активи, трябва да се правят и инвестиции, защото мрежата трябва да бъде подновявана?

В края на своята позиция кметът на Община Кричим уточнява, че задави всички тези въпроси, защото наистина се вълнува от повишение на цената на питейната вода и "то не защото служителите на оператора получават големи заплати, а защото са малки заплатите на всички останали работещи потребители, които плащат тази цена".

Коментари

Задължително поле