Кога имаме право на платен отпуск за обучение

Въпрос: Работя по програма „Старт в Кариерата”, която е за 9 месеца, 3 от тях вече са минали. В същото време уча магистърска степен задочно и вече имам дати на които ще се проведат лекциите. Въпросът ми е имам ли право на „учебен отпуск”, въпреки че работя по програма?

Х. Каменовска

Отговор: Съгласно чл.169, ал.1 от Кодекса на труда (КТ), работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година. Следва да се има предвид, че висшите училища осъществяват цялостната си дейност върху принципа на академична автономия в съответствие със законите на страната - чл. 19, ал. 4 от Закона за висшето образование (ЗВО). Те самостоятелно изготвят цялостната учебна документация за всяка специалност, която съгласно чл. 39, ал. 2 от ЗВО обхваща квалификационни характеристики по степени, учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини и ежегоден график на учебния процес.

Предвид различието и спецификата в учебните планове и формите на обучение, преценката дали се налага откъсване от производството за посещаване на учебни занятия или не, следва да се прави индивидуално за всеки отделен случай. Ако формата на обучение не налага откъсване от производството, работник или служител, който учи в средно или висше училище със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск по чл. 169, ал. 1 КТ. Платеният отпуск за обучение по чл. 169 от КТ е целеви и се предоставя за посещение на учебни занятия и за подготовка и явяване на изпити. Учебното заведение трябва да има статут на такова, признат по установения ред.

Работникът или служителят е длъжен да използва учебния отпуск само според неговото предназначение - за посещение на учебни занятия, за подготовка и явяване на изпити. Съгласието на работодателя за обучението е условие за реализиране на възможността за ползване на този вид платен отпуск. В чл. 52 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) е предвидено, че съгласието на работодателя по чл. 169, 170 и 171 от КТ се дава в писмена форма за всеки отделен случай. Веднъж дадено съгласието не може да се оттегли. Разпоредбата на чл. 51 от НРВПО установява, че отпуските на учащите се без откъсване от производството се разрешават от предприятието въз основа на документ, издаден от съответното учебно заведение, удостоверяващ дните на заетост с учебни занятия или изпити. В чл. 51, ал. 2 от наредбата е предвидено, че след ползване на отпуск за присъствие на учебни занятия и явяване на изпити работникът и служителят е длъжен да представи студентска (ученическа) книжка или друг документ от учебното заведение за удостоверяване посещението на учебните занятия и явяването на изпит.

Работниците и служителите по чл. 169, ал. 1 от КТ имат право и на неплатен отпуск в установения в чл. 171, ал. 1 от КТ размер. Според чл.171, ал.2 от КТ, когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1 на чл. 171 от КТ, намален наполовина. В случай, че не е дадено съгласие от работодателя, лицето има право само на посочения по-горе неплатен отпуск.

Д-р Тодор Капитанов

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Очакваме въпросите ви на адрес:

1797 София, ул. „Лъчезар Станчев” 7,

Email: trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Трудово-правна консултация