Топ теми

Контакти

Петьо Блъсков

Главен редактор

Петьо П. Блъсков

Първи зам.-гл. редактор

Кристина Николова

Директор реклама

Редакционен екип

Вътрешни новини

02/9057401

Павлина Живкова

Биляна Веселинова

Елена Попова

Лилия Ангелова

Право и ред

02/9057403

Александър Ботев

Цветан Гемишев

Ирен Делчева

Пари и пазари

02/9057405

Стефан Кючуков

Наталия Малчева

Анализи

02/9057401

Тодор Токин

Свят

02/9057406

Ивета Стратиева

Георги Пашов

Спорт

02/9057404

Владимир Памуков

Боян Бойчев

Красимира Станкова

Владимир Иванов

Емил Атанасов

Култура

02/9057410

Владислав Апостолов

Даниела Кръстанова

Фоторепортер

02/9057405

Пламен Стоименов

Кореспонденти

Атина

Бойка Атанасова

Бургас

Мария Кехайова

0889/130517

[email protected]

Благоевград

Светлана Василева

0888/772264

[email protected]

Варна

Даниела Фархи

0888/876809

[email protected]

Велико Търново

Веселина Ангелова

0888/210794

[email protected]

Видин

Огнян Стоенелов

0896/634051

[email protected]

Сливен

Росица Николова

0888/256416

[email protected]

Търговище

Антоанета Марчева

0888/570483

[email protected]

Шумен

Цветелина Георгиева

0888/548396

[email protected]

Предпечат

Снежина Пенева

Албена Димитрова

Радослав Димитров

Документация

Благовеста Николова

Надя Георгиева

Печат

печатница „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД 02/9752423

Реклама

02/9057402

[email protected]

Адрес на редакцията:

София, кв. Изток, ул. „Чарлз Дарвин“ 14А, вх. Б, ет. 2

[email protected]

Адрес на редакцията:

гр. София, кв. Изток, ул. Чарлз Дарвин 14А, вх. Б, ет. 2

Телефони за връзка:

централа: +359 (2) 905 74 01

Издание на „Труд нюз” ЕООД