Контакти

Петьо Блъсков

Главен редактор

Петьо П. Блъсков

Първи зам.-гл. редактор

Христо Кьосев

Управляващ редактор

Петър Владов

Отговорен секретар

Ясен Люцканов

Управляващ редактор „Труд онлайн“ y.lyutskanov@trud.bg

Кристина Николова

Директор реклама

Редакционен екип

Вътрешни новини

(вътр. 103)

Павлина Живкова

Биляна Веселинова

Елена Попова

Лилия Ангелова

Право и ред

(вътр. 104)

Александър Ботев

Цветан Гемишев

Ирен Делчева

Пари и пазари

(вътр. 105)

Стефан Кючуков

Наталия Малчева

Адрияна Никифорова

Катерина Ковачева

Анализи

(вътр. 106)

Мариела Балева

Пламен Енчев

Спорт

(вътр. 107)

Владимир Памуков

Ангел Виденов

Боян Бойчев

Красимира Станкова

Владимир Иванов

Емил Атанасов

Култура

(вътр. 108)

Владислав Апостолов

Елизабет Радкова

Даниела Кръстанова

Политически наблюдатели

(вътр. 106)

Анна Заркова

Емил Спахийски

Свят

(вътр. 109)

Ивета Стратиева

Благовест Бенишев

Фоторепортери

(вътр. 116)

Цветан Томчев

Пламен Стоименов

Кореспонденти

Кореспонденти в страната

(вътр. 103)

Бургас

Мария Кехайова

0889/130517

mariakehaiowa@abv.bg

Благоевград

Светлана Василева

0888/772264

trudbl@abv.bg

Варна

Даниела Фархи

0888/876809

trvarna@trud.bg

Велико Търново

Веселина Ангелова

0888/210794

vangelova@trud.bg

Монтана

Огнян Стоенелов

Пловдив

Ваня Недялкова

0886/862615

draganova@gbg.bg

Сливен

Росица Николова

0888/256416

nikolova_trud@abv.bg

Смолян

Георги Узунов

0879/111139

genu.smolyan@gmail.com

Търговище

Антоанета Марчева

0888/570483

tonitg@mail.bg

Шумен

Цветелина Георгиева

0888/548396

cgeorgieva@trud.bg

Кореспонденти в чужбина

Атина

Бойка Атанасова - кореспондент на “Труд”

Берлин

Ваня Енчева - кореспондент на “Труд”

Документация

Благовеста Николова

Надя Георгиева

Предпечат

(вътр. 115)

Валентин Марков

Кристина Колева

Мариана Сталянова

Тереза Цанкова

Хараламби Хараламбиев

Печат

печатница „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД 02/9752423

Реклама

Централа

02/9057400

*Вътрешният номер се избира след връзка с централата

Адрес на редакцията:

1797 София

ул. „Лъчезар Станчев“ 7

reklama@trud.bg

Адрес на редакцията:

гр. София, ул. Лъчезар Станчев 7,

сграда Министерство на културата, ет. 3

Телефони за връзка:

централа: +359 (2) 90 57 400

вътрешен (101)(102)

+359 (2) 975 3736

Email

Издание на „Труд медиa” ЕООД

Управител Петьо Блъсков