Конференция по социоанализа откриват в аудитория "Проф. Тодор Ив. Живков" на ПУ

Конференция, посветена на социоанализата, ще се проведе тази събота и неделя в 17-а аудитория "Проф. Тодор Ив. Живков" на ПУ "Паисий Хилендарски". Научният форум е посветен на 25-годишния юбилей от основаването на Института по критически и социални изследвания (ИКСИ) и 5 години от откриването на бакалавърска програма "Социология и науки за човека" във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет.

Темата на форума е "Праксеологическият обрат: от етнометодология към социоанализа". Чрез нея ще се продължи замисъла на миналогидишната научна конференция на тема "Социоаналитичният обрат: Бурдийо и след него", посветена на 20 години от откриване на специалност "Социология" в ПУ "Паисий Хилендарски", 25 години от основаване на Институт за критически социални изследвания и 85 години от рождението на Пиер Бурдийо.

"Иска ни се да възобновим провокативния критически диалог, започнат тогава. Затова отново сме избрали да се съсредоточим върху една гранична проблематика, която съвсем доскоро оставаше в сянка", твърдят организаторите. Според тях специфично за Пловдивската социоанализа е това, че тя засяга съвременната ситуация, сблъскваща ни с натрапващи се феномени, афективни форми, преминаващи през всички срезове на социалното - от непоносимостта към малцинствата и бежанците, през лицемерието в политическите скандали или свадите в семействата, раздирани от социални неравенства, до начините, по които диктатът на новите технологии и социални мрежи, но и глобалната несигурност преопределят базовите модуси на всекидневното.

Коментари

Задължително поле