Красимир Живков: Чрез Националния координационен център следим язовирите в реално време

Работим с различните институции, които са свързани с стопанисването на язовирите. Това заяви представи Националния координационен център, изграден в МОСВ. Красимир Живков, зам.-министър на околната среда и водите, при представянето на Национален координационен център към МОСВ. Звеното ще координира работата на институциите по контрола върху дейностите по управление на отпадъците, водните ресурси и качеството на атмосферния въздух.

Снимка: Пламен Стоименов

"Намираме се в оперативната зала 1. Тук имаме възможност да следим управлението на водите. Актуална тема през последните месеци. Тук се правят анализите на притока и отока на водите", обясни Живков.

“Имаме възможност да се следят обемите на язовирите в реално време. След водите ще разгледаме и управление на отпадъците”, каза още зам.-министърът. По думите му новата система дава възможност всеки ден да се прави анализ на водния режим на язовирите.

"Графиците за язовирите се утвърждават годишно. Анализът за миналата година показва 3 млн. 500 хил. кубика за Перник, това се получи при климатичните условия”, добави Живков.

“Съгласно Закона за водите се правят месечни графици, те се изготвят от хидроинженерите. Най-голямо внимание се набляга на тези под 50% запълняемост. Има пълна прозрачност относно изготвянето на месечните графици. По-голяма прозрачно и анализ на база воден обем, те се изготвят обсъждат се и се утвърждават от министър Димитров”, посочи още Красимир Живков.

Коментари

Задължително поле