КРС ще проведе търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за честоти на 6 април

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) определи дата за провеждане на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz и отмени Решение 94/10.03.2021 г.

 Във връзка с приключила процедура на 10.03.2021 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz, постъпи жалба в съда от едно от предприятията, подали заявление за участие в търга.

Бяха разгледани всички законови възможности за предоставяне на радиочестотния спектър. След получено съгласие от заинтересованите страни в производството и на основание чл. 156 от АПК, КРС с решение от 17.03.2021 г. оттегли Решение 94/10.03.2021 г. и определи 6 април 2021 г. за дата на провеждане на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Новини