КСБ връчи строителните „Оскари”-и за 2017

Камарата на строителите в България (КСБ) връчи отличията на най-добрите компании в сектора за 2017 г. Това стана на традиционния бал по повод Деня на строителя – 26 октомври. Събитието се проведе в „София хотел Балкан“. Домакини на церемонията бяха Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Сред официалните гости бяха Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Светослав Глосов, главният архитект на Столичната община Здравков Здравков, изп. директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева и други представители на институции, браншови организации и синдикати. Събитието събра и водещите строителни фирми.

По време на Годишния бал бяха връчени строителните „Оскари“ за 2017 г. В класацията участват само строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за 2017 г. към 10.10.2018 г. Общият брой на строителите, подлежащи на класиране, е 4345. В първата група попадат 3370 фирми, изпълняващи строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Във втората са 254 компании, работещи по строежи от транспортната инфраструктура. В третата – 449, ангажирани в сферата на енергийната инфраструктура, а в четвъртата - 272, специализирани в благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

Победителите са избрани от тричленна комисия на основание декларираната информация от годишните отчети за 2017 г. в електронната система на ЦПРС и по определените показатели за оценка съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация. Председател на журито е инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Варна, а членове са инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, и Георги Грънчаров, ръководител звено „Регистър“ към Камарата. Сред критериите за оценка за последната финансова година с най-голяма тежест е „Нетни приходи от продажби“, за който фирмите получават по 15 точки. Следва „Средносписъчен персонал“ с 10 т. и „Дълготрайни материални активи“ – 5 т.

ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

Раздел “големи”:

Строител Седалище Награда

ПЛАНЕКС ЕООД Варна Златна

ИСА 2000 ЕООД София Сребърна

ВДХ АД София Бронзова

Раздел “средни”:

Строител Седалище Награда

ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД София Златна

ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ ЕАД София Сребърна

ЖП СТРОЙ EАД София Бронзова

Раздел “малки”:

Строител Седалище Награда

БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД София Златна

МЕДИЛОН ЕООД София Сребърна

ЕВРОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Стара Загора Бронзова

ВТОРА ГРУПА - строежи от транспортната инфраструктура

Раздел “големи”:

Строител Седалище Награда

ХИДРОСТРОЙ АД София Златна

ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД София Сребърна

ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т EАД Търговище Бронзова

Раздел “средни”:

Строител Седалище Награда

ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД София Златна

ЕИВ ЕООД Бургас Сребърна

ТОНИ ТОДОРОВ ООД Перник Бронзова

Раздел “малки”:

Строител Седалище Награда

СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ ООД Ямбол Златна

МОНИ - 07 ЕООД Девин Сребърна

ДЖАМБО 33 ЕООД В. Търново Бронзова

ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната инфраструктура

Раздел “големи”:

Строител Седалище Награда

СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД София Златна

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД Благоевград Сребърна

ЕМУ АД с. Разбойна, обл. Търговище Бронзова

Раздел “средни”:

Строител Седалище Награда

Т и Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Варна Златна

ЕЛЕМОН ООД Варна Сребърна

ЕНЕРГОИМПОРТ - ЕКСПОРТ ООД Стара Загора Бронзова

Раздел “малки”:

Строител Седалище Награда

НЮ СИСТЕМ ООД София Златна

ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Шумен Сребърна

РЕФРАН ЕООД София Бронзова

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда

Раздел “големи”:

Строител Седалище Награда

РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН EАД София Златна

ПАЙП СИСТЕМ AД София Сребърна

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД София Бронзова

Раздел “средни”:

Строител Седалище Награда

МИКО - Д ООД София Златна

ХИДРОРЕМОНТ ИГ ООД Варна Сребърна

СОЛАК М.С. ООД с. Бял извор, обл. Кърджали Бронзова

Раздел “малки”:

Строител Седалище Награда

СТАТУС - Н ООД София Златна

КОЦЕВ И ЦВЕТАНОВ ООД Бургас Сребърна

ЕКОТОН - КОМЕРС ООД София Бронзова

Коментари

Задължително поле