Лекарският съюз и НЗОК подписаха Националния рамков договор

Българският лекарски съюз и Здравната каса подписаха Националния рамков договор за периода 2020 - 2022 година. В документа е записан и начинът на разпределението на средствата за работни заплати.

"Важно е да се отбележи, че във всеки един момент през тези три години, за които важи Рамковият договор могат да бъдат правени промени при желание на някоя от преговарящите страни”, обясни председателят на БЛС д-р Иван Маджаров, съобщават от съсловната организация. "Всички искания поставени на УС на БЛС по време на 71-вия Извънреден събор са изпълнени”, добави д-р Маджаров и изброи:

- В НРД се записа, че болничното лечебно заведение не може да заплаща по-малко от 80 на сто от половината от месечния му приход за заплати на лекари и специалисти по здравни грижи, от които 80 на сто: 64% за лекари и 36% за специалисти по здравни грижи.

- Увеличени са цените на 251 клинични пътеки и 7 процедури средно с 14%.

- Намалени са обемите със 7 на сто.

- Лекар без специалност ще има право да извършва дейности под субординирана координация на лекар със специалност.

- При надвишаване на регулативния стандарт, който е определен за профилактика на общопрактикуващия лекар, няма да се налагат глоби и той няма да бъде лимитиран. Отпадане на регулацията и за изследванията при профилактика.

- Увеличени са средно с 18% цените на МДД (медико – диагностичните дейности).

- Увеличени са средно със 7 на сто цените в СИМП за първичен преглед, първичен профилактичен преглед по програма „Майчино здравеопазване“, вторичен преглед, медицинска експертиза и др.

- Няма да има промяна в Рамковия договор по отношение на изписването на терапиите за хронично болните пациенти. В чл. 49 е добавено предложението на общопрактикуващите лекари, че се работи по Наредба 4.

- Личните лекари ще могат да правят профилактични прегледи на пациенти, които са ги потърсили и по други поводи.

Коментари

Задължително поле