Лекция за защита правата на детето

Над 50 ученици от ПГРЕ “Г.С Раковски“ в гр. Бургас слушаха лекция за правата на детето и тяхната защита от Европейския съд в Страсбург. Бургаският административен съдия Чавдар Димитров, който е практикувал в Европейския съд за правата на човека в Страсбург и Съда на Европейския съюз в Люксембург, запозна десетокласниците от Гимназията за романски езици с основните точки от Европейската конвенция за защита правата на човека, които се отнасят до правото на живот и на свобода и сигурност, забраната за изтезания, забраната на робството и принудителния труд, забрана на дискриминацията, свобода на мисълта, съвестта и религията и др., съобщиха от Административен съд – Бургас.

За улеснения на учениците магистратът беше подбрал конкретни дела, които е разгледал Съда в Страсбург и се е произнесъл по едно или друго нарушение на правата на детето в отделните държави от ЕС. Съдия Димитров посочи и казус, по който България е осъдена от европейския съд по жалба на семейство иракски граждани за нечовешкото и унизително отношение на българските власти в първите 24 часа от задържането по отношение на трите им деца.

В последвалия разговор въпросите на младите хора бяха свързани с конкретните съдби на децата след делата в Страсбург и каква е тежестта на решенията на Европейския съд върху държавите от ЕС, учениците се интересуваха от правата на бежанците в България и Европа и разликата между търсещ убежище човек и мигрант. Магистратът поясни, че бежанецът е човек, напуснал своята страна поради страх от преследване заради раса, националност, принадлежност към конкретна социална група или политическо мнение. Много често бежанците са хора, бягащи от военен конфликт в своята страна, допълни съдия Димитров и посочи, че мигрантите решават да напуснат своята страна по причини, които не са свързани с преследване и страх за живота им.

Лекцията на съдия Чавдар Димитров е част от Образователната програма “Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която Административен съд – Бургас реализира за втора година в партньорство в Гимназията за романски езици“ Г.С.Раковски“ в града.

Коментари

Задължително поле