Лозан Панов няма подкрепа за смяната на заместника си

Лозан Панов няма подкрепата на съдиите от ВКС за смяната на заместника си Красимир Влахов. Това показва стенограма от заседанието, на което е обсъждан въпросът, публикувана днес от "Правен свят".

В средата на октомври председателят на ВКС Лозан Панов изненадващо иска освобождаването на Влахов, който над пет години е председател на колегията. Мотивите на Панов са повече от противоречиви, а опитът му да окаже натиск за освобождаването на заместник-председателя среща несъгласието на мнозинството от съдиите, които подкрепят Влахов. Оказва се, че докато декларира подкрепа за нуждата от засилване на ролята на съдийското самоуправление, на практика Лозан Панов я неглижира и държи да има последната дума при определянето на ръководител на колегиите.

На последното преди ваканцията заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет мнозинството отказа да удовлетвори искането да се стигне до освобождаването на Влахов.

Сред причините кадровиците да не бързат да вземат решение, беше и липсата на информация за мнението на Гражданската колегия на ВКС, изразено на Общото събрание на върховните съдии от 18 октомври 2017 г. По реда на Закона за достъп до обществена информация, "Правен свят" е получил протокола от заседанието, на което присъства и Лозан Панов.

От стенограмата се разбира, че на 16 октомври Панов е привикал Влахов в кабинета си, за да му съобщи, че вече не се ползва с доверието му и държи да го смени. В рамките на последващата дискусия, Панов на няколко пъти говори за умора на Влахов и липсата на синергия и екипност в отношенията им.

"Възникващите проблеми в Колегията невинаги достигаха до мен посредством председателя на Колегията, а често за това при мен идваха самите съдии. Има ситуации, които предполагат повече подкрепа от моя страна, предполагат и повече информираност, но за тях липсваше синергията в работата ми със съдия Влахов. По принцип, заместник-председателят няма мандат. Това не означава ли, че аз във всеки един момент мога да сменя своя заместник-председател, но аз не съм го направил до този момент. Ако смятате, че ще го направя за в бъдеще, моля Ви кажете го. Диалогът ни винаги е съществувал, от самото начало, независимо от това как съм бил посрещан, по какъв начин сте ме възприемали. Но три години е период, в който вече имам по-различен поглед от погледа, който съм имал тогава, встъпвайки като председател на Върховния касационен съд", мотивира се Лозан Панов.

Самата дискусия става по искане на председателя на Колегията Красимир Влахов, който настоява да получи оценка за своята работа или своеобразен "вот на доверие", след който върховният съдия ще реши дали да подаде оставка или да се противопостави на опита на Панов да го отстрани.

Искането на Влахов има своята логика, тъй като при встъпването на Лозан Панов като председател на ВКС, именно Гражданската колегия препотвърждава подкрепата си за своя ръководител Влахов, назначен в мандата на предишния съдия № 1 проф. Лазар Груев.

"Продължавам да държа да получа оценка за моята работа, защото с процедурата, посочена от председателя, се внася предложение за моята смяна, т.е, ако нямам вашето доверие, оставката ми предстои, след излизането от тази зала ще бъде на бюрото му и ще предстои следващата процедура. И затова продължавам да държа, а както и вече стана дума многократно, на моята чест и достойнство", обръща се към колегите си Красимир Влахов.

Призивът на магистрати да се проведе тайно гласуване не е приет. А когато към края на продължилата около час дискусия съдия Влахов предлага двамата с Панов да излязат и да оставят Колегията да реши самостоятелно, председателят на ВКС си изпуска нервите и дори нарушава добрия тон: "Очевидно имаме различия със съдия Влахов и в разбирането ни за чест и достойнство".

В крайна сметка, Лозан Панов не получава подкрепата на Гражданската колегия на ВКС за освобождаването на Красимир Влахов. Приема се предложението на съдия Бранислава Петкова, тъй като в медиите се появили "съобщения, че има брожения", ВКС да съобщи, че Общото събрание е изразило положителната си оценка за работата на Влахов и "остава открит въпросът за решението на председателя", което е причина и до днес Красимир Влахов да продължава да е заместник-председател на ВКС и ръководител на Гражданската колегия.

В рамките на Общото събрание на 18 октомври миналата година върховните съдии от Гражданската колегия приемат студено предложението на Панов за наследник на Влахов, по-конкретно съдия Светла Димитрова.

Нито един съдия не коментира номинацията на председателя на ВКС. Но се чуват мнения, като това на съдия Емил Томов: "че не трябва да влиза в плановете на председателя да си сменя заместниците, ръководители на колегии, каквито са и заместник-председателите. Той трябва да работи с тях. При неговото представителство те са заместници, особено в долните съдилища, но това е вторичното, функция от основното, важното и определящо: че те са професионалисти, които ако са утвърдени като председатели на колегия, председателството е и дълг председателят да работи с тях".

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд от 18 октомври 2017 г. ще бъде запомнено и с констатацията на един от върховните съдии, при това на доскорошния председател на Съюза на съдиите в България - Борислав Белазелков, с което се развенчава митът за независимостта на магистратите и ролята на административния ръководител в съдебната власт. "Винаги ще реши председателят, ние не можем да решим", казва съдия Белазелков.

Коментарът обяснява и свръх активността на ССБ, когато става въпрос за кадруване и особено за решения на ВСС, свързани с избирането на председателите и заместник-председателите на съдилищата.

 

Коментари

Задължително поле