Любен Кънчев, зам.-министър на туризма: 9 милиона чужденци са посетили България

Приходите от туризъм възлизат на 8 милиарда лева

Велико Търново има огромен принос в туристическите успехи, които България постига впрез последните години. Това заяви зам.министърът на туризма Любен Кънчев на откриването на петнадесетото издание на международното изложение „Културен туризъм“ в старата столица.

Той изтъкна, че през миналата година страната ни е посетена от близо 9 млн. чужденци, като ръстът, спрямо 2016 година, е със 7%. Приходите от туризъм са 8 милиарда лева, което е с 8 % повече от предходната година.

„Но тези успехи на България не биха могли да са възможни без приноса на Велико Търново. За миналата година ръстът на чужденци, посетили Велико Търново, е 20 %. На 13 млн. лева възлизат приходите от туризъм във Велико Търново. Това е 22 % повече от предходната година. В началото на 2018 година тази тенденция продължава, което е изключително впечатляващо“, информира зам.-министър Кънчев.

Като основна причина за тези постижения той посочи прилагането на модела на диверсификация на туризма. Освен това припомни, че в старата столица се развива исторически, религиозен, културен, планински, екологичен туризъм. „Министерство на туризма спомага за това да се развиват тези видове туризъм, създавайки различни дестинации. В някои от най-новите участва и Велико Търново. Едната е винаро-кулинарна дестинация. Други, са свързани с популяризирането на културно-исторически дестинации. Те са общо осем на брой и Велико Търново участва в две от тях – „Стари градове на царе и патриарси в България“ и „Архитектура и занаяти“, уточни Любен Кънчев.

Зам.министърът обясни, че старата столица е част и от платформата за бизнес и туризъм „New destinations“ с инициативата „Творчеството е пътят“.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е и председател на Националното сдружение на общините в България /НСРОБ/ призова всички български общини да участват в европейските програми за развитие на туризма, които предстои да бъдат отворени. Градоначалникът припомни, че за петнадесети пореден път Велико Търново се превърна в столица на културния туризъм.

„Този форум постави началото на културния туризъм и го заведе на едно от водещите места на туризма в България. 2018 година е Годината на Европейското културно наследство и едно от важните събития за България, свързани с този факт, е международното изложение за културен туризъм. Редица проекти в областта на културния туризъм бяха реализирани от много общини в България през изминалия програмен европейски период. През тази година ще бъде отворена, по Ос 6 на Програмата „Региони в растеж“, нова програма за реставрация и обновяване на историческото и културно наследство, което е от национално и световно значение. Така, че моят призив към българските общини е да се даде повече тласък за участие в тях, за да може те да прославят своята история, култура, фолклор, обичаи и традиции“, допълни кметът. Той подчерта и, че по този начин България ще се превърне в още по-известна туристическа дестинация в световен мащаб.

Коментари

Задължително поле