Мария Габриел и премиерът на Албания: Цифровите технологии са катализатор за модернизация на публичния сектор и обществото

Албания е четвъртата държава от Западните Балкани, която българският комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел посети в контекста на Цифровата програма на ЕС за региона. Визитата на комисаря е важна стъпка за напредъка в изпълнението на програмата за региона, следваща поетия ангажимент от балканските лидери на Срещата на върха в София през май.

В рамките на мисията си Мария Габриел се срещна с премиера на Албания Еди Рама, вицепремиера Сенида Меси, председателя на Държавния орган за електронна и пощенска комуникация Илир Зела и с представители на регулаторните органи на страната.

В Тирана комисарят посети Техническия колеж, където се срещна със студенти и преподаватели, както и с албанската стартъп общност. Тя откри и балканския офис на френската организация ЕММА, която работи по проблемите на равенството между половете и по-активното включване на жените в цифровата икономика.

Българският еврокомисар и премиерът на Албания подчертаха значението на Цифровата програма за Западните Балкани за европейската интеграция на Албания, за насърчаване растежа на предприятията в страната и региона, както и за подобряване функционирането на публичната администрация чрез предоставянето на електронни услуги. По отношение на предложението за намаляване на таксите за роуминг, което е в основата на Цифровата програма за Западните Балкани, комисарят отбеляза необходимостта първо да се изготви регионално споразумение между шестте балкански държави, в което да бъде включена и Албания, тъй като в момента страната заедно с Косово е извън съществуващото сега споразумение.

Според Мария Габриел това е важна стъпка, за да се продължи процеса в посока намаляване на тарифите между всички държави от региона от една страна и ЕС от друга.

„Постигането на регионално споразумение между шестте страни от Западните Балкани ще е важен сигнал и символ на успешно регионално сътрудничество. Това ще даде възможност да започнат преговори за намаляване на роуминг тарифите между региона и Европейския съюз“, заяви българският комисар Мария Габриел.

Очакването към партньорите от шестте балкански държави е да постигнат договореност по техническата част на такова споразумение до срещата на Европейския орган на телекомуникационните регулатори през декември, а след това новото регионално споразумение да се подпише на срещата на високо равнище в Белград през април.

Коментари

Задължително поле