Медицински университет – Варна инвестира още 400 000 лева във Филиала във Велико Търново

Общината предоставя на ВУЗ-а безвъзмездно учебна база за 10 години

Медицински университет „Проф. д-р Парашкев Стоянов” – Варна ще инвестира още 400 000 лв. във Филиала си във Велико Търново. Към момента вузът обучава студентите си в два кабинета и три лекционни зали в сградата на Хуманитарната гимназия в старата столица.

Поради увеличаването на броя на бъдещите медицински сестри и акушерки, Филиалът се нуждае от още две лекционни зали, два практически кабинета и кабинети за академичния състав. Тези минимални изисквания за провеждане на учебен процес съгласно европейските стандарти и норми трябва да бъдат постигнати преди началото на учебната 2019/2020 г. Помещенията се нуждаят от ремонт, за който ще бъде осигурена въпросната сума.

За целта община Велико Търново внася в Общинския съвет предложение за безвъзмездно предоставяне на помещенията на Филиала на Медицинския университет за срок от 10 години, като ремонтните дейности, както и консумативните разходи по ползването им ще са за сметка на учебното заведение.

Коментари

Задължително поле