Медици прилагат успешно еднодневна хирургия в Търново

Д-р Петьо Атанасов е най-новият хирург в екипа на ДКЦ І във Велико Търново, който от години успешно развива еднодневната хирургия. Обхватът на еднодневната или наричана още амбулаторна хирургия и хирургия с местна анестезия включва обработка на рани, оперативно лечение на всякакви патологични изменения по кожата и подкожната тъкан – бенки, папиломи, туморни образования, всякакви доброкачествени изменения на млечна жлеза, след преглед и мамография, изваждане на чужди тела от меки тъкани, следоперативни грижи и други манипулации, информират от бившата поликлиника.

Натовареността в операционния блок на „ДКЦ – 1 Велико Търново” ЕООД е ежедневна, а при необходимост от венозна анестезия хирургът се доверява на коле ги анестезиолози. В компетенциите на хирурга е и издаване на болничен, протоколи към Дирекция „Социално подпомагане” за помощни средства, медицинска документация за явяване пред ТЕЛК.

С достъп за работа в Операционния блок на лечебното заведение са и хирурзите д-р Тома Кирчев, д-р Мария Рачева и д-р Димитър Пашов. Еднодневната хирургия, която те и колегата им д-р Петьо Атанасов прилагат, позволява на пациентите да напуснат лечебното заведение до няколко часа след оперативната интервенция и да се възстановят в домашни условия.

Коментари

Задължително поле