Металургията произведе продукция за 9,6 млрд. лв.

Инвестициите са за 4,2 млрд. лв.

В бранша работят 13 400 души

Българската металургия през миналата година е произвела продукция за 9,6 млрд. лв. и е осъществила износ за 8 млрд. лв. Инвестициите в бранша са за 4,2 млрд. лв., каза Антон Петров, председател на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ). Той участва в дискусията “Металургията - с иновативна визия и двигател на устойчиви растеж”, организирана от парламентарната икономическа комисия и БАМИ.

Пряко заетите в бранша са 13 400 души, а непряко - 60 хил. души, каза Антон Петров. Делът на металургията в общия износ на страната е 15,4%. Външнотърговският оборот на метали формира положително салдо от 3,8 млрд. лв. Българските производители са изнесли 1,2 млн. тона черни и 650 хил. тона цветни метали, стана ясно на форума. Металургията потребява 17% от електрическата енергия в индустрията и 9% от природния газ за страната.

Коментари

Задължително поле