Министерството на културата започва огледи за състоянието на сгради със статут на недвижими културни ценности

Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ към Министерството на културата започва поетапни огледи за състоянието на сгради със статут на недвижими културни ценности в центъра на София, съобщиха от Министерство на културата.

Целта на огледите е паралелно с мащабните инфраструктурни строително-ремонтни дейности по ключови булеварди, улици и обществени пространства на територията на централна градска част на Столична община, да се обърне сериозно внимание на опазването, поддръжката и не на последно място - на външния вид на сградите недвижими културни ценности, които да отговарят на статута им.

При установяване на липса или лоша поддръжка ГД „ИОКН“ ще съставя констативни протоколи с предписания с конкретни срокове за изпълнение.

При установяване на извършени незаконосъобразни намеси по сградите ГД „ИОКН“ ще предприема административно-наказателни действия срещу собствениците на сградите.

Коментари

Задължително поле