Министър Банов: Културата, която създаваме днес, се превръща в културно наследство утре

Да се търси по-значима роля за културата в бъдещите програми на ЕС - около това мнение се обединиха участниците в Съвета по образование, младеж, култура и спорт в частта „Култура и аудиовизия”. Това съобщи министърът на културата Боил Банов след края на заседанието в Брюксел, което той председателстваше, съобщават от Министерството на културата.

„Работата на Българското председателство през последните месеци беше продиктувана от все по-голямото значение на културата и културното наследство в политическия дневен ред на Европейския съюз. Българското председателство също даде своя принос за създаването на благоприятни политически условия за засилване на социалната и икономическата роля на културата, по-специално като акцентира върху необходимостта от извеждане на преден план на културното наследство в политиките на ЕС“, посочи министър Банов след края на форума.

Съветът обсъди дългосрочна визия за приноса на културата за ЕС след 2020 г. Министрите приеха и заключения относно необходимостта от извеждане на преден план на културното наследство в политиките на ЕС. От страна на Европейската комисия участие взе комисар Тибор Наврачич, Генералният секретариат на Съвета (ГСС) бе представляван от Ярослав Пиетрас и отговорния екип по въпросите „Култура и аудиовизия“.

Обсъдени бяха регулацията на вноса на културни продукти, Европейските столици на културата за 2022 г., предложения за промени в директивата за ДДС (2006/112/EC) от гледна точка на културата, както и работната програма на предстоящото Австрийско председателство на Съвета на ЕС.

Министър Банов обобщи дискусиите, като посочи, че с колегите му са се обединили около идеята, че културата и културното наследство имат потенциал да се утвърдят като една от най-ефикасните движещи сили в дневния ред на ЕС, особено в настоящия динамичен контекст.

Той изтъкна и единомислието на Съвета по отношение на това, че има необходимост от утвърждаването на по-значима роля на културата в бъдещите програми и финансови инструменти на ЕС. Акцент бе поставен върху Програма „Творческа Европа“, която министрите бяха единни, че следва да се запази като самостоятелна програма, и то с увеличен бюджет, с цел да се насърчи качественото европейско творческо и художествено производство и културата да бъде подкрепяна както на национално, така и на европейско ниво.

Министър Банов открои сред дискутираните важни въпроси и този за съвместните усилия за запазване и дори увеличение на подкрепата за културата в рамките на бюджета на инструменти на други секторни политики, както и подкрепа за създаването на ново съвременно съдържание особено в сектори като аудиовизуалния, музикалния, книгоиздаването, преводите и разпространението на това съдържание чрез цифрови средства.

Беше отчетена и важността на привличане на младите хора в културните процеси, мобилността на творците и разпространението на европейското съдържание. Министър Банов изрази надежда, че обменените ценни идеи и коментари ще допринесат за бъдещата работа на Австрийското председателство, в периода на което ще се подготвя и новият Работен план за култура след 2018 г.

„Културата, която създаваме днес, се превръща в културното наследство утре“, каза в заключение министър Банов.

По-късно той подари на австрийския си колега Гернот Блюмел антикварна сребърна роза и пожела успех на австрийското председателство.

Коментари

Задължително поле