Министър Димов: България заема едно от челните места в ЕС по рециклиране на батерии

Снимка: Архив

България ежегодно изпълнява успешно целите по събиране, рециклиране и оползотворяване на всички масово разпространени отпадъци. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов oт трибуната на Народното събрание.

„Последните окончателни и обобщени данни, с които министерството разполага, са за 2016 г. За същата година са и последните данни на Евростат, по които можем да направим сравнение на България с държавите-членки. През 2016 г. България е постигнала 48,5% събиране на портативни батерии“, каза още Димов и посочи, че този резултат е с почти 2% по-висок от средния за ЕС.

„България заема едно от челните три места в ЕС по ефективност на рециклирането на оловно-акумулаторни батерии. През 2016 г средната постигната степен по рециклиране на оловото, което се съдържа в оловно-киселинните негодни за употреба батерии и акумулатори, е 65% за всички инсталации. В същото време е постигната степен на рециклиране по 98% на материалите, съдържащи се в оловно-киселинните акумулатори при заложена цел от 65%“, обясни Димов.

Министърът посочи, че по отношение на излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване България също изпълнява успешно всичките си цели по събиране и рециклиране, а за някои категории традиционно надхвърля средните за ЕС резултати. „За 2016 г. България е събрала 7,9 кг. на човек излезли от употреба електрически уреда при средно 7,8 кг. за ЕС от общо 23 държави, които са докладвали. Най-висок е резултатът в категорията за медицинско оборудване – България е постигнала 99,3% при 88,8% за ЕС. През 2016 г. България рециклира общо 63,8% от пуснатите на пазара опаковки при цел по директивата 55%. През тази година направихме изменение в наредбата за опаковките, които от 2019 г. ще доведат до увеличаване на гражданите, обхванати от системата за разделно събиране, и до повишаването на количеството и качеството на събираните опаковки, които се рециклират“, коментира Димов.

Коментари

Задължително поле