Министър Димов: В цялата страна вече има модерни системи за депониране

Министърът на околната среда и водите Нено Димов участва в церемония по откриване на Четвърта клетка на регионалното депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич. „С проекта за над 1 млн. лева, който община Петрич успя да спечели, се решава належащ проблем, но същинската задача, която предстои пред България, е да застъпим много повече рециклирането, термичното третиране на отпадъците и да сведем депонирането до 10%, каквато е европейската политика“, каза министър Димов.

Той подчерта, че правителството чрез Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) отделя необходимите средства по ОПОС старите сметища да бъдат закрити и рекултивирани и за изграждането на системи като тази в Петрич. "На практика цялата страна вече има модерни системи за депониране на отпадъци“, каза още министър Димов.

Екологът на община Петрич Антоанета Петрова благодари на министър Нено Димов и ПУДООС за дадената възможност на местната власт да се справи със ситуацията по управление на отпадъците и изрази надежда сътрудничеството да продължи. По думите й проектът решава в дългосрочен план проблема с депониране на отпадъците. Тя подчерта, че общината изпълнява проект по ОП „Околна среда 2014 - 2020“ за изграждане на инсталации към депото за предварително третиране на битови отпадъци и за компостиране на зелени отпадъци. Според нея с реализацията на тези проекти община Петрич ще има напълно съвременна система за управление на отпадъците.

Коментари

Задължително поле