Министър и кмет провериха проекта за Понто-сарматските степи край Каварна

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Каварна Нина Ставрева посетиха работните терени, на които се възстановяват стотици хектара Понто-сарматски степи по Северното Черноморие.

„200 хил. лв. сме отделили за проект за възстановяване на природно местообитание „Понто-сарматски степи“. България мина през наказателна процедура и беше осъдена от Съда на ЕС, за това че е нарушила естествените местообитания на Понто-сарматските степи и една от мерките, които трябва да бъдат предприети и са договорени с ЕК е именно тяхното възстановяване по естествен и по антропогенен начин“, каза министър Димов.

До момента са установени над 100 вида редки и защитени растения, някои от които са регистрирани и в Червената книга, обясниха специалистите.

Според кмета на Каварна проектът е пилотен и експериментален не само за България, но и за Европа и от правилното му реализиране зависи в голяма степен приключването на наказателната процедура. Само така ще може да се пристъпи към изготвяне на механизъм за обезщетяване на множеството засегнати частни собственици, каза неотдавна пред "Труд" Нина Ставрева.

След протестите през 2017 г., в които общината зае позицията на хората, пътищата и гробищата бяха извадени от "черния списък". В него обаче останаха имотите на над 2500 собственици, повечето от които са физически лица.

Коментари

Задължително поле