Министър Маринов: Прилагането на интегриран подход е ключов фактор за гарантиране на сигурността

Снимка: МВР

В хода на провеждащото се в Люксембург заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ министър Младен Маринов отново акцентира върху необходимостта от прилагането на интегриран подход за гарантиране на сигурността, съобщават от вътрешното министерство. Обединявайки се около становището, участниците поставиха и силен фокус върху модерните технологии и оптималното използване на наличните данни чрез ефективно прилагане на оперативната съвместимост. Беше изразена категорична подкрепа за необходимостта от увеличаване финансирането на Европол и еu-LISA в новата Многогодишна финансова рамка, за да може агенциите да изпълняват успешно разширения кръг задачи.

В контекста на новия европейския институционален цикъл бе коментиран и въпросът за бъдещето на политиката в областта на миграцията и убежището.

Вътрешните министри на държавите от ЕС дискутираха и Директивата за връщането, както и Регламента за създаването на Инструмент за гранично управление и визи като част от Фонда за интегрирано гранично управление.

Министър Маринов потвърди че ефективната политика за връщане винаги е била приоритет за България, особено в контекста на всеобхватния подход за управление на миграцията. Той изрази задоволство от показаното разбиране, че държавите на предна линия се нуждаят от помощ и солидарност, а не от допълнителни мерки по границата. В този смисъл поздрави Румънското председателство за усилената работа по досието и за постигнатия баланс.

Форматът продължава с дискусии по редица текущи въпроси, касаещи актуалното състояние на сътрудничеството в сферата на вътрешните работи.

Коментари

Задължително поле