Младежи от 8 държави идват в Арбанаси на обмен по „Еразъм+“

Организатор от българска страна по проекта е Центърът за етнически диалог и толерантност "Амалипе"

Центърът за етнически диалог и толерантност „Амалипе“, съвместно с партньори от Белгия, Унгария, Сърбия, Чехия, Румъния, Албания и Северна Македония, организират младежки обмен във Велико Търново на тема „Бъдете промяната! Младежки обмен за млади предприемачи”. Мястото на провеждане на младежкия обмен ще бъде в Арбанаси.

Целта на проекта е да развие предприемаческия дух сред младите роми и младите не-роми от селските и отдалечените райони. В детайли 40 млади хора и 8 лидери от 8-те държави ще се запознаят с концепцията за предприемачество, разработване на бизнес идея, създаване на бизнес и споделяне на собствените си опит и знания за това какво работи най-добре за създаване на бизнес и ставане на предприемач в ромски общности или в маргинализирани (географски или поради дискриминация) области. Младежкият обмен ще се проведе във Велико Търново, България. Освен че е седалище на Център "Амалипе", Велико Търново е регион, който се е доказал като културна и духовна столица на България, където хора от различни етнически малцинства живеят в мир и уважение помежду си и където редица ромски и турски предприемачи могат да послужат, като успешни модели за подражание на млади предприемачи.

Друга причина за избор на Велико Търново е местният център за развитие на ромската общност, изграден от Център Амалипе, който ще помогне за организирането на посещение в общността, за да се срещнат участниците с местната ромска общност и да се запознаят с проблемите, които местните роми имат от първо лице.

Целта на проекта е да се развие предприемаческия начин на мислене на 40 млади хора и 8 лидери на групи от 8-те страни партньори. Да се подкрепят 40 млади хора и 8 лидери на групи от 8-те страни партньори при създаването на техните бизнес планове.

Да се подобрят уменията, необходими за продажба и насърчаване на бизнес на 40 млади хора и 8 ръководители на групи от 8-те страни партньори.

Обучение на 40 млади хора и 8 ръководители на групи от 8-те страни партньори за управление на бизнес;

Да се развие креативността и иновативното мислене на 40 млади хора и 8 ръководители в бизнеса чрез ролева игра, търговски симулации и дискусии с предприемачи.

"Целите на проекта подкрепят целите на Програма Еразъм +, включването на младежи в неравностойно положение в международната мобилност чрез развитие на граждански и предприемачески дух сред младите хора и включване на младите хора в неравностойно положение във всички фази на проекта", казват инициаторите от Неправителствената организация.

Коментари

Задължително поле