Младен Маринов: МВР няма да допуска трафик и съхранение на боклук в страната

Вътрешният министър Младен Маринов

В изпълнение съответните разпореждания на министър-председателя и на главният прокурор и в рамките на законовите си правомощия, МВР предприема всички необходими мерки за противодействие на нелегалния трафик и съхранение на отпадъци в страната. В това увери министърът на вътрешните работи Младен Маринов, който отговаря на депутатски въпроси относно депониране на отпадъци, внесени от Италия, в Плевен.

Създадена е организация и координация между всички национални институции, имащи отношение към проблема. „В същото време МВР установи и поддържа постоянен обмен на информация във връзка с трафика на отпадъци с компетентните партньорски служби в Италия. В този смисъл очаквам бързи и ефективни резултати в работата по пресичане на незаконни трафик и съхранение на отпадъци", каза той.

За конкретния случай в Плевен, министърът посочи, че във връзка със сигнал за нерегламентгирана площадка за съхранение и третиране на отпадъци в индустриалната зона на Плевен, на 19 декември 2019 г. е извършена проверка от компетентните органи на МВР съвместно с регионалната инспекция по околна среда и води.

На 30 декември е извършена нова проверка, в която допълнително се включват експерти на териториалната дирекция "" Национална сигурност" в Плевен и прокурори от Окръжна Районна прокуратура Плевен. „Предприети са и съответните мерки за гарантиране на живота и здравето на жителите на гр. Плевен, въпреки че и до този момент няма данни за опасност по отношение на хората”, каза той.

Министърът посочи, че е образувано досъдебно производство по случая.

Коментари

Задължително поле