Млади изследователи от Стопанска академия представиха свои разработки

Творческите работи бяха презентирани на 11-та докторантска научна сесия

Единадесетата докторантска научна сесия, която се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в Свищов, даде възможност на млади изследователи да представят свои научни разработки. Във форума, организиран от редакционния съвет на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, в който се публикуват студии и статии на младите изследователи, участваха 33 докторанти от редовна, задочна и самостоятелна форми на обучение. В Стопанска академия е традиция докторантите да представят на специализиран форум своите творчески търсения и да доказват степента на напредналост по пътя им на научно израстване.

Докторантската сесия откри главният редактор на изданието, доц. д-р Стефан Симеонов. Той поясни, че една от основните идеи на форума е споделянето на опита, търсенията, методите и вдъхновението на младите изследователи. „Участието в докторантската научна сесия е вход към публикуване в издание, специално предназначено за разработки на докторанти, което има своето подобаващо място сред специализираните икономически издания в национален мащаб“, отбеляза доц. Симеонов, като подчерта, че целта и на редакционния съвет, и на академичното ръководство е повишаване качеството на научните разработки на младите изследователи.

Приветствие към участващите докторанти и техните научни ръководители отправи зам.-ректорът по научноизследователска и проектна дейност, доц. д-р Тодор Кръстевич. Той пожела на младите изследователи да представят резултати от прагматични решения, които са солидно теоретично обосновани, за да имат необходимото качество и да бъдат публикувани в авторитетното издание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”. Зам.-ректорът сподели, че това печатно издание на Стопанска академия е включено в националния регистър на издания с научно рецензиране, признати от НАЦИД (Национален център за информация и документация), а публикации само в такива издания се взимат под внимание в процеса на академично израстване в България.

Представянето на докторантските разработки бе организирано в три паралелно работещи секции. Първата секция обедини докторанти с разработки в областите финанси, макроикономика, застраховане и осигуряване. Във втората секция бяха представени изследвания в областта на контрол, анализ, стопанска отчетност и икономика на отраслите. Докторантите в трета секция презентираха разработки, свързани с мениджмънт, маркетинг и международни икономически отношения. В рамките на регламентираното време участниците презентираха своите изследвания, а членовете на съответните комисии поставиха въпроси и отправиха препоръки към авторите с цел усъвършенстване на изследователската им работа. За първи път в сесията участва докторант с онлайн презентация, който се обучава в Стопанска академия, но в момента реализира Еразъм+ мобилност в чуждестранен университет.

Тазгодишното, единадесето издание на форума отново бе с конкурсен характер и журитата отличиха с награди най-добре представили се трима докторанти във всяка секция. Първенците бяха наградени със специално изработен плакет и ваучер за закупуване на специализирана научна литература. Стойността на ваучера за първо място е 150 лв., за второ – 100 лв., а за трето – 50 лв. Наградите на отличените девет докторанти връчиха зам.-ректорите доц. д-р Тодор Кръстевич и доц. д-р Николай Нинов, главният редактор на Алманаха – доц. д-р Стефан Симеонов и членовете на редакционния съвет доц. д-р Марина Николова и доц. д-р Христо Сирашки.

Представените изследвания са в процес на рецензиране и отговарящите на изискванията ще бъдат публикувани като студии и статии в предстоящия брой на академичното печатно издание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, което ще бъде отпечатано през 2019 г.

Коментари

Задължително поле