Мобилен оператор се размина с глоба от 5000 лв. за забавен пренос на номера

Мобилен оператор отърва глоба от 5000 лв., за неспазен срок за уведомяване на конкурент за прехвърляне на номер, след като съдът установи „непрецизна правна квалификация на нарушението” и събори наказателното постановление. То е издадено от Комисията за регулиране на съобщенията след проверка през май миналата година по жалба на клиент. Той се оплакал за забавен пренос на два номера, за които подал заявление в офис на новата избрана компания в Разград.

Проверката била направена в представителство във Варна на досегашния му доставчик на услугата. Било установено, че новата фирма не е спазила изискването да изпрати заявлението  в срок от 2 часа до предишната компания. Вместо това пратили сканиран договор с новия си абонат. След проверката последвало издаване на акт и наказателно постановление, което новата компания, която била заплашена от глоба, обжалва.

Районният съд в Разград намери непрецизност във формулиране на нарушението. „Двучасовият срок, в който  приемащият доставчик следва да изпълни задължението си, може да има различен начален момент, който зависи от избора на абоната. Същият следва изрично да посочи в заявлението за преносимост, от кога да стартира процедурата по пренасяне – от момента на подаване на заявлението, или 7 дни след това. В зависимост от този избор започва да тече и срокът. В наказателното постановление следваше да намерят отражение фактите, касаещи избора, направен от абоната за началния момент на процедурата по пренасяне. Единствено при това положение може да се преценява дали поведението на жалбоподателя осъществява състава на нарушение”, гласят част от мотивите за отмяна на санкцията.

Посочва се, че непрецизната правна квалификация на нарушението, е довела до ограничаване правото на защита на доставчика и го лишава  от възможността да разбере, какво точно му се вменява в отговорност.

Съдът счита, че наказателното постановление трябва да бъде отменено изцяло, като „незаконосъобразно от формална страна”.

Решението подлежи на обжалване пред Административния съд в Разград.

Коментари

Задължително поле