Модернизират болниците в Зимнич и Свищов с 1,4 млн. евро

Модернизират болниците в Свищов и в румънския град Зимнич с 1,4 млн.евро. Финансирането е по проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Interrеg V-А Romania-Bulgaria 2014-2020 година. Проектът в сферата на здравеопазването е разработен съвместно с управата на Зимнич и е на стойност: 1 494 719.43 евро, като по-голямата част от средствата ще бъдат усвоени от община Свищов. Договорът по проекта беше официално подписан през април тази година , а крайния срок на изпълнение е 11 април 2019 г.

С реализирането на разработката, МБАЛ Димитър Павлович в Свищов ще се сдобие с високотехнологична апаратура. Праедвидено е доставянето на компютърен томограф и реаномобил от най-ново поколение. С новата техника ще се постигне осъществяване на комплексна и висококачествена диагностика, което е изключително важно за ефективността на свищовското лечебно заведение. Общата сума, която ще се усвои община Свищов е в размер на 763 231.29 евро, от които 2% са собствен принос. Освен модерната апаратура, в проекта са заложени средства за ремонт и реконструкция на помещението, в което ще бъде инсталиран томографа, обмяна на опит и други свързани с проекта дейности.

Кметът на Свищов Генчо Генчев и председателят на Общинския съвет д-р Кристиян Кирилов са категорични, че реализирането на разработката ще допринесе за постигане на по-голяма ефективност при оказване на спешна медицинска помощ и ще гарантира равен достъп и високо качество на болничната медицинска помощ. Здравните заведения от двете страни на река Дунав ще подобрят своя облик със съвременна технологична апаратура, която ще задоволи до висока степен изискванията на своите пациенти. Благодарение на новите придобивки ще допринесе за повишаване конкурентоспособността и създаване на добавена стойност в здравните заведения на двата града.

По проекта са предвидени две 5-дневни обучения за работа със съвременната апаратура, която ще пристигне в свищовската болница, както и две посещения на разменни начала на медицински персонал от двете лечебни заведения, с цел обмяна на опит.

Коментари

Задължително поле