Може ли да ни променят заплатата без наше съгласие?

Въпрос: Здравейте! Във фирмата, в която работя, ми казаха, че ще ни намаляват заплатите поради липса на поръчки и намаляване на оборотите. Имат ли право да ми намалят заплата едностранно и без мое съгласие?

Хр. Шехов, гр. Варна

Отговор: Последните дни все по-често хората биват предупреждавани, че ще имат намаление на сумата за възнаграждение заради различни ситуацията, както с кризата покрай COVID-19, така и поради чисто пазарни особености.

В трудовия договор се определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. При сключването на трудов договор работодателят е задължен да определи, както основното възнаграждение, така и допълнителните възнаграждения с постоянен характер.

Законът предвижда, че изменение на трудовия договор (включително и размерът на възнаграждението) се допуска само и единствено по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение, работодателят и работникът могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.) за определено или неопределено време, което следва да се запише в споразумението.

Клаузите, които се изменят, изрично се посочват в допълнителното споразумение към трудовия договор.
В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор (включително и размера на заплатата) и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни досегашните условия на трудовия договор или допълнителното споразумение към него.

Спрямо Кодекса на труда България, без съгласието на работника или служителя, промяна в размера на възнаграждението му може да бъде извършвано само и единствено при увеличаването заплащането. В тези случи не е необходимо допълнително споразумение между работника и работодателя, защото процедурата може да бъде извършена с и с едностранна заповед от работодателя.

Работодателят няма право и да ви налага “глоби” по свое усмотрение, с които да ви ощетява финансово. Съгласно чл. 272, ал. 1 от КТ без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за:

1. получени аванси;

2. надвзети суми, вследствие на технически грешки;

3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение;

4. осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи;

5. запори, наложени по съответния ред;

6. удръжки в случая по чл. 210, ал. 4 при осъществяване на ограничената имуществена отговорност.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Трудово-правна консултация