МОН: Електронна система ще подпомага избора на занимания по интереси

Въвеждат се нови регламенти, свързани със заниманията по интереси и финансирането им в държавните и общинските училища със средства от бюджета, съобщиха от образователното министерство.

Промените в наредбите за приобщаващото образование и за финансирането на институциите предвиждат заниманията да се организират в съответствие с желанието на учениците и със съгласието на родителите, както и според спецификата на дейностите и възможностите на училището.

Изборът на занимания по интереси ще се подпомага от информационна система (електронна платформа за публикуване на търсени и предлагани занимания по интереси), която е достъпна на следния адрес: https://class.mon.bg/.

Електронната платформа ще бъде отворена за регистрация на училищата, както и на физически и юридически лица, които предлагат занимания по интереси, до 28 януари 2019 г.

Ако учителите провеждат занимания по интереси в училището, в което са назначени, не трябва да се регистрират като физически лица.

Въпроси, свързани с електронната платформа, могат да се изпращат на имейл: class_contact@mon.bg .

Коментари

Задължително поле