МОСВ: Възможни са повишения на речните нива

Възможни са незначителни повишения на речните нива, констатираха от МОСВ.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в басейна са без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са от -30 см до +25 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от -38 см до -10 см. Водните количества на реките във водосбора са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се без съществени изменения. По-значително понижение е регистрирано на река Мочурица при с. Чарда с -52 см. Регистрираните изменения в останалата част от басейна са от -16 см до +12 см. Водните количества на реките Тунджа и Арда са около и под праговете за високи води. Водните количества във водосбора на река Марица са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -10 см до +11 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре, вследствие на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в долните части от водосбора на река Искър, във водосборите на реките Вит и Осъм, в планинските части от водосбора на река Янтра и във водосборите на река Русенски Лом и добружанските реки. На 10 февруари речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. На 11 февруари вследствие на валежи от дъжд и сняг са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 09, 10 и 11 февруари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 10 и на 11 февруари в резултат на валежи ще има незначително повишение на водните нива на реките в средната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 09, 10 и 11 февруари 2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре водните нива във водосбора ще се повишават незначително, вследствие на валежи. На 10 и 11 февруари речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 09, 10, 11 и 12 февруари 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите един два дни са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. През следващите 1-2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива, главно в северно черноморските реки. На 10 февруари водните нива на реките в басейна ще се понижават. Вследствие на валежи от дъжд, на 11 февруари ще има повишения на водните нива на реките в басейна, като по-съществени ще бъдат те в южно-черноморските реки. В обедните и следобедни часове на 11.02 има ниска вероятност за поройни наводнения в южно-черноморските реки.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През нощта на 10 срещу 11 февруари и на 11 февруари вследствие на валежи от дъжд и сняг ще има повишения на речните нива като съществени ще бъдат те в долното течение на река Марица, долното течение на река Арда долното течение на река Тунджа и водосбора на река Бяла. През нощта на 10 срещу 11 февруари има ниска вероятност за поройни наводнения в долните части от водосбора на река Бяла.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водното ниво на река Тунджа при Елхово към момента се понижава. Водното ниво ще се задържи над жълтия праг до следобедните часове на 08 февруари.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че според последните симулации през следващите 5 дни водното количество на река Черна при Смолян няма да премине жълтия праг за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 10 февруари и през нощта срещу 11 февруари ще има незначително повишение на водните нива, вследствие на валежи от дъжд и сняг в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 9 февруари 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 08.02.2018 г. е 4 314,2 млн. м3 и представлява 66,6 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 83,5 % от общия им обем;

напояване – 49,8 % от общия им обем;

енергетика – 75,8 % от общия им обем.

Коментари

Задължително поле