МРРБ даде зелена светлина за общия устройствен план на Поморие

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е одобрило предложението за нов общ устройствен план на Поморие. Сега действащият е стар, създаден в периода 1996 – 1997 г. при условията на различна законова и нормативна рамка и различно състояние на българското Черноморско крайбрежие. Това създава пречки за развитието на общината и за привличане на инвеститори- примерно за построяване на нови хотели и обекти, заводи, цехове и др.

„Общият устройствен план е дългосрочен документ, без който няма как да отговорим нито на инвестиционните интереси, нито можем да постигнем устойчиво и балансирано развитие на общината.”, каза кметът Иван Алексиев.

Сега с издадената от МРРБ заповед, се разрешава той да възложи изработването на проекта на ОУП за цялата община и екологичната оценка към него.

Зелената свтлина за ОУП- а се бави близо 13 години, защото през 2005 г. МРРБ възлага изработването на проект за изменението му. След необходимите съгласувателни действия, две години по-късно планът е приет, но не е одобрен от тогавашния общински съвет.

Промени в Закона за Черноморското крайбрежие и въвеждането на екологичната мрежа „Натура 2000” завишават изискванията и налагат актуализация на вече изработения план. Следва четирикратна отрицателна оценка от МОСВ и през 2015 г. е взето решение за прекратяване на процедурата. Това налага кметът Иван Алексиев да стартира нова процедура за разработване на ОУП, подкрепен с решение на Общинския съвет от юни 2017 г.

Коментари

Задължително поле