Музеят на селото в Румъния и музей „Етър” със съвместни инициативи

Представители на Етнографски музей на открито „Етър” в Габрово и Музей на селото в Румъния проведоха среща, по време на която бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двете културни институции. Това стана по време на посещение на представители нат „Етър”-а в румънската столица Букурещ. Работата с доброволци; програмите, предназначени за деца и възможностите за съвместни инициативи на международно ниво бяха акцентите по време на разговора.

Организации, в които членуват и ЕМО „Етър”, и Музей на селото в Румъния например са: ИКОМ (ICOM – International Council of Museums) и АЕОМ (Асоциация на европейските музеи на открито).

Директорът на ЕМО „Етър” доц. д-р Светла Димитрова представи Международния панаир на традиционните занаяти. От Музея на селото в Румъния увериха, че имат интерес от участие на майстори на характерни местни занаяти в това събитие.

Двата музея могат да обменят опит в различни работни направления. Обсъдени бяха възможности за разменни гостувания на специалисти с цел оптимизация на дейностите в двете културни институции.

Между българския и румънския музеи има много общи характеристики, както и немалко разлики. И двата са създадени като музеи на открито. В румънския са представени характерни особености на архитектурата и социалния бит на населението от различните общности в страната, докато в ЕМО „Етър” е показан региона на Централна Стара планина.

Разположен близо до известната в Букурещ Триумфална арка, Музеят на селото представя къщи, църкви, вятърни мелници и различни други сгради, строени до началото на ХХ век в различните области на Румъния. Музеят е открит през 1936 г. Преместването на архитектурни обекти на неговата територия продължава и днес, а посетителите могат да наблюдават самия строителен процес.

Тази активност в строителството бе отчетена като добра възможност за съвместни инициативи между двата музея. В ЕМО „Етър” вече няколко пъти се провежда образователната инициатива „В света на Старопланинската архитектура”, където активна роля има Сдружение „Мещра – Традиционни знания и занаяти“. Към програмата проявяват интерес както специалисти, така и любители от цялата страна, за да изучат характерните строителни техники от миналото.

При завръщането си в България представителите на ЕМО „Етър” посетиха Историческия музей в Русе, където се запознаха с част от фондовете и експозициите. Специално внимание бе отделено на обновеното фондохранилище на отдел „Етнография“, където са монтирани система от подвижни и неподвижни архивни стелажи. Това е най-модерния начин за съхраняване на фондови единици. Подобно система вече функционира и във фондохранилището на отдел „Природа“.

Музейните специалисти на ЕМО „Етър” разгледаха залите на Историческия музей, Екомузей с аквариум, Музей „Баба Тонка“ и Музей на градското всекидневие („Къщата на Калиопа“). Акцент бе поставен върху многобройните възможности за интерактивност, които предлагат русенските музеи, съвременните и модерни решения на музейните пространства в различните обекти и работата с аудитории.

Отчетено бе, че този опит може да бъде използван за още по-доброто представяне на обектите и изложбите в ЕМО „Етър” пред съвременна публика.

Коментари

Задължително поле