МФ: Българската икономика ще отбележи ръст от 3,4% тази година

Българската икономика ще отбележи растеж от 3,4 на сто тази година, сочи есенната прогноза на Министерството на финансите, публикувана на сайта на ведомството.

България, както и други държави от Централна и Източна Европа, се отличава със стабилен икономически растеж, в сравнение със силното забавяне в икономическата активност през първата половина на 2019 г. за някои от големите държави в еврозоната. За първото полугодие на текущата година реалният растеж на БВП на България беше 4,1%, спрямо съответния период на предходната година. По-високият растеж бе формиран през първото тримесечие, докато през второто реалното нарастване на БВП се забави, повлияно в голяма степен от спада на износа и намалението на запасите. Растежът на БВП се очаква да се забави през втората половина на годината, а за цялата 2019 г. се прогнозира растеж от 3,4%.

Безработицата се прогнозира да намалее до 4.4% през 2019 г.

Инфлацията ще се ускори до 2,8% тази година, но през следващите три ще се забави. Услугите и хранителните стоки ще имат най-висок принос за инфлацията в края на годината. За следващата година инфлацията се очертава да бъде по-ниска от 2019 г., тъй като международните цени на суровините, особено тези на суровия нефт, не се очаква да бъдат проинфлационен фактор.

Коментари

Задължително поле