Мъртвец учредявал "Нормална държава"

Софийският градски съд е отказал да регистрира партията на Георги Кадиев "Нормална държава". Отказът за вписване в Публичния регистър на политическите партии е издаден на 22 ноември.

Днес СГС публикува на интернет страницата си факсимиле от решението на съдия Нели Алексиева.

Като мотиви Алексиева е записала, че в устава на партията не са вписани целите, за които тя работи, и средствата, с които ще ги постигне, което противоречи на Закона за политическите партии. В устава не са записани и никакви принципи, от които партията ще се ръководи. Това пък прави невъзможна проверката дали целите и дейността на формацията отговарят на изискванията в ЗПП и не нарушават Конституцията.

В декларациите за индивидуално членство на учредителите липсва задължителната по закон дата.

Имената и личните данни на част от вписаните членове на партията са нечетливи, а за един от тях е установено, че е починал преди датата на провеждане на учредителното събрание.

В крайна сметка, въпреки становището на прокуратурата, че партията следва да бъде регистрирана, съдът по своя инициатива е постановил отказ.

От формацията заявяват, че ще обжалват отказа пред Върховния касационен съд. Оттам са на мнение, че мотивите на СГС са безпочвени и заявяват, че учредителните документи на партията покриват всички необходими изисквания на Закона за политическите партии, както и на Конституцията на Република България.

"Отказът от регистрация е акт на политическа репресия в условията на предстоящи парламентарни избори", заявяват от "Нормална държава".

Коментари

Задължително поле