Над 1200 се заселиха в Шуменско

1203-ма души от цялата страна са се заселили да живеят в Шуменско през миналата година. Броят им се увеличава, през 2017-та предпочелите региона с две първи столици са били 1133-ма, отчитат от местната статистика.

Сред предпочелите Шуменско има хора от морската столица Варна - 25,5% от всички нови шуменци, а 14,6% са дошли от София.

Общият брой на изселените пък, които са напуснали област Шумен, е 1 515 души. От тях 516 са избрали най-близкия голям град Варна (били са 559 през 2017 г.).

Сред всички от област Шумен, сменили своето местоживеене, с най-голям относителен дял са младите хора от 20 до 29 години (21.6%), следвани от лицата от 30 до 39 години (16.3%).

През 2018 г. сред 10-те общини на област Шумен, положителен механичен прираст (вътрешна миграция), при който броят на заселените надвишава броя на изселените, е регистриран в 8 от общините, а в две е отрицателен. За община Шумен механичният прираст е 105 души.

Населените места в областта остават 151, като преобладаващата част от тях (91) са с положителен механичен прираст. В 47 населени места механичният прираст е отрицателен, а в 13 - броят на заселените и изселените съвпада. В Шумен броят на заселените е 1 518 души, а броят на изселените - 1 462.

От чужбина в Шумен са се завърнали 1 672 души (1 417 през 2017 г.).

През 2018 г. в страната 29 559 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (29.9%), Руската федерация (11%) и Германия (7.2%).

Коментари

Задължително поле