Над 1,3 млн. лева вложени в развитие на средното образование за година в Търново

Извършeни са ремонти за близо 300 000 лв. в училищния сграден фонд

Община Велико Търново през миналата година е вложила над 1,3 млн. лева по различни национални програми за развитието на средното образование. Над 11 000 лева са разходени по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби за стипендии, а проектите, реализирани миналата година в сферата на образованието, надвишават 20.

Общината е извършила ремонти за близо 300 000 лева на сградния фонд на учебните институции. Специално внимание и средства са отделени през 2017 г. за обезпечаване транспорта на децата и учениците, подлежащи на задължително обучение, както и за осигуряване на ученическото столово хранене чрез кухнята – майка в ОУ „Св. Патриарх Евтгимий”.

Коментари

Задължително поле