Над 200 ученици мериха знания в национално състезание по икономика в Стопанската академия в Свищов

210 ученици от 22 училища в странатаучастваха в поредното национално ученическо състезание по икономика, което организира Стопанската академия „Димитър А. Ценов” в Свищов. В 19-то издание на средношколската надпревара, което се проведе в пет направления, участваха младежи от Велико Търново, Видин, Враца, Горна Оряховица, Дупница, Козлодуй, Левски, Полски Тръмбеш, Плевен, Разград, Русе, Свищов, Силистра, София, Стара Загора, Търговище и Хайредин.

Участниците в състезанието и придружаващите ги 36 учители приветства с „Добре дошли в Стопанска академия” гл. ас. д-р Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг” към Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Националното ученическо състезание откри зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации, доц. д-р Николай Нинов. От името на академичното ръководство той пожела успех на средношколците като подчерта, че независимо от крайното класиране, в тези състезания никога няма губещи. „Всеки ученик си тръгва не само със сертификат, който му дава правото да бъде приет за студент по първа желана специалност и форма на обучение, но тук печелите много нови знания, практически умения и възможност за изява, печелите и нови безценни приятелства, които ще бъдат доказани във времето”, заяви доц. Нинов.

img_031319-то издание на националното ученическо състезание по икономика се проведе в направленията „Управление на проекти”, „Митнически и данъчен контрол”, „Маркетингът в действие”, „Мениджмънт академия”, „Млад агропредприемач”. Приветствия към участниците отправиха и ръководителите на петте катедри-организатори в съответните направления: проф. д-р Маргарита Богданова – катедра „Стратегическо планиране”; проф. д-р Георги Иванов –ръководител катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” и зам.-ректор „Акредитация и управление на качеството”; доц. д-р Тодор Кръстевич – ръководител катедра „Маркетинг” и зам.-ректор „Научноизследователска и проектна дейност”; доц. д-р Цветан Дилков – катедра „Мениджмънт”; доц. д-р Марина Николова – катедра „Аграрна икономика”.

Те споделиха какви предизвикателства отправят катедрите към участниците във всяко направление и пожелаха на учениците, потопени във вълшебната атмосфера на Стопанска академия да покажат своите знания, креативност, задълбочено мислене, творческо вдъхновение, новаторски идеи, дръзки и смели решения.

Във всяко направление отборите бяха сформирани на случаен принцип с ученици от 11 и 12 класове от различни училища, а в помощ на средношколците отново бяха близо 50 ментори в лицето на най-изявените студенти от съответните специалности. Презентациите на отборите оценяваха журита, в състава на които бяха академични преподаватели и представители на практиката.

img_0312В направление „Управление на проекти” участваха 65 ученици от 12 училища, разпределени в 11 екипа. В рамките на състезанието средношколците разработваха проектно предложение по Националната програма за младежта (НПМ) 2016-2020 г., управлявана от Министерството на младежта и спорта (ММС).

Екипите имаха възможност да избират една от шестте тематични области на програмата: „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”; „Развитие и признаване на младежката работа”; „Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора”; „Активизиране на младите хора в малките населени места”; „Младежко предприемачество”; „Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС”.

Участниците трябваше да дефинират целевата група на проекта, да опишат нейните проблеми и очакваните ползи, които младите хора биха имали след изпълнението на проекта, както и влиянието му върху местната общност. Екипите следваше да посочат цели на проекта, дейности с очаквани резултати, индикатори и необходими ресурси, мерки за информация и публичност, устойчивост на резултатите и мултиплициране на ефекта от проекта.

Оценяването на екипните разработки се извърши по действащите критерии, по които ММС оценява проекти по Националната програма за младежта 2016-2020 г. Катедра „Стратегическо планиране” награди участниците в състезанието по управление на проекти, като отличи отбора-победител и присъди още 10 специални награди. Екипите презентираха своите разработки пред две паралелно работещи журита в отделни аудитории. Освен представители на 6 общински администрации и две банкови институции, в състава на журитата за първи път имаше представители на министерство в лицето на експертите от ММС Мадлен Митева и Петър Младенов от дирекция „Младежки политики”. Първото място завоюва екип №1 с ментор Христо Топалов – IV курс, спец. „Стратегическо и бизнес планиране”. В състава на отбора бяха Деси Димитрова и Илиан Георгиев от СУ „Възраждане” – Русе, Мустафа Мустафов от ПГИИ „Джон Атанасов” – Търговище, Милица Кирилова от СУ „В. Воденичарски” – с. Хайредин, Михаела Михайлова от СУ „Цанко Церковски” – Полски Тръмбеш, Ивелин Иванов от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов.

Състезателите от направление „Митнически и данъчен контрол” бяха поставени в реална среда и се превъплатиха в ролите на митнически и данъчни инспектори.

В първото задание те трябваше да извършат проверка на една вносна операция – фирмата-вносител доставя 3 вида натурални сокове от Чили с контейнер през пристанище Варна- Запад. Преглеждайки представените документи (международна фактура, коносамент и сертификат EUR.1) те трябваше да установят правилното оформяне на подадената от вносителя митническа декларация. На участниците в състезанието бяха предоставени и резултатите от извършена фактическа проверка на контейнера относно вида и количеството на внасяните стоки.

Въз основа на контролните си действия, екипите установиха извършването на две нарушения от страна на фирмата-вносител – митническа контрабанда и митническа измама с цел избягване заплащането на вносни митни сборове. Като краен резултат шестте участващи екипа оформяха акт за установяване на митническо нарушения и описваха какви санкции трябва да бъдат наложени на фирмата-вносител.

В ролята си пък на данъчни контрольори, средношколците трябваше въз основа на предоставена им информация относно дейността на фирма „Х”, да опишат какви проверки биха извършили за да удостоверят правомерността на декларирани разходи от фирмата за предоставени й транспортни услуги от друга фирма.

Журито, председателствано от доц. д-р Росица Колева – декан на факултет „Стопанска отчетност”, класира на първо място екип №3 с ментор Апостол Шейтанов – IV курс, спец. СФК. В състава на отбора-победител бяха Жаклина Илиева и Крум Марков от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора и Галена Димитрова от ПГ по икономика – Разград. Освен за 1, 2, 3 място, беше присъдена и специална награда за креативност от Националната организация на митническите агенти (НОМА).

„Маркетингът в действие” предизвика за участие 56 ученици от 12 средни училища. Екипите работиха върху казус, който изискваше от тях да приложат комбинация от аналитични умения и креативност, за да предложат концептуално решение на комплексен маркетингов проблем.

Средношколците представиха резултатите от работата си пред журита, работещи паралелно е две аудитории, които имаха нелеката задача да излъчат най-добре представилите се участници.

Първото жури, председателствано от доц. д-р Тодор Кръстевич, отличи екип №3 с ментор Георги Василев – IV курс, спец. „Маркетинг”. Отборът-победител бе в състав Томислав Димитров и Доника Петкова от Tърговска гимназия – Стара Загора, Преслав Тодоров и Борислава Паунова от Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон” – Велико Търново. Второто жури, председателствано от доц. д-р Маруся Смокова – преподавател в катедра „Маркетинг” и директор на Центъра за международна дейност, отличи екип №10 с ментор Наталия Йорданова – IV курс, спец.

„Маркетинг” и член на Marketing Academy Club при Стопанска академия. Завоювалият наградата отбор бе съставен от Росица Куманова и Габриела Желязкова от Tърговска гимназия – Стара Загора, Мирела Савова от Професионална гимназия по туризъм – Велико Търново и Самуил Илиев от Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман” – Разград.

В направление „Мениджмънт академия”, където се състезаваха 36 средношколци от 13 града, разпределени в 6 екипа, казусът беше свързан с мотивацията в управленските отношения.

Заданието насочваше вниманието към отношенията между ръководителя и служителите, съобразно факта, че всеки един в организацията е индивидуална личност със свои потребности и цели, с които ръководството би трябвало да се съобрази. Това изискваше намиране на най-подходящия подход за мотивиране на всеки един от служителите и максимално сближаване на личните и организационни цели.

Състезателите трябваше да направят психологически профил за всеки един от служителите с неговите потребности и да решат какъв подход биха избрали с цел активиране на потенциала и максимална мотивация за постигане на по-добри резултати.

Журито, председателствано от ръководителя на катедрата, присъди наградата за най-добро представяне на екип №3 с ментор докторант Георги Русинов. Организаторът на направлението – гл. ас. д-р Елена Йорданова, връчи на гради на всеки от отбора-победител: Елена Ковачева от СУ „Адам Мицкевич” – София; Йоланда Матеева от ПГ „Проф.д-р Асен Златаров” – Видин; Валентина Вапцарова от Tърговска гимназия – Стара Загора; Иван Крушин от Профилирана гимназия „Христо Ботев” – Дупница; Габриела Георгиева от ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра; Биляна Ангелова от ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов.

В направление „Млад агропредприемач” участваха 26 състезатели в 5 отбора, сформирани от 7 училища. Предизвикателството пред екипите бе да формулират предприемаческа идея за развитие на бизнес в агросектора при условиe, че са наследили имот в даден селски район, състоящ се от къща, селскостопански двор и земеделска земя. В заданието бе посочен и размерът на разполагаемите в началото собствени парични средства.

За генериране на предприемаческата идея, екипите трябваше да приложат метода на „Шестте мислещи шапки”. Същността на този метод е в използването на шест типа мислене и всеки участник от екипа бе отличен с различен цвят шапка.

Участникът с бяла шапка е ученият, с жълтата е оптимистът, с черната – критикът, със зелената – творецът, с червената – емоционалният човек, а със синята – ръководителят. След като всеки от екипа е осмислил решението на поставения проблем чрез значението на съответната шапка, мненията се обобщават. Достига се до единно решение, което съдържа научни аргументи, положителни и отрицателни страни, креативност и лична интуиция.

Изискванията към участниците включваха генериране на идея с дефинирана цел, посочване на дейностите за нейното постигане и очакваните резултати.

Жури с председател доц. д-р Марина Николова и гост Пепо Петров – председател на Фондация за околна среда и земеделие, и представител на Българска асоциация биопродукти, присъди награди за 1, 2, 3 място и специални отличия за „Най-иновативна идея” и „Най-зелена предприемаческа идея”. Победител в направлението стана екип „Agrolife” с ментор Силвия Йорданова – III курс, спец. „Аграрна икономика”. Първото място завоюваха Десислава Цветанова, Габриела Стоилова и Славея Линкова от ПДТГ – Свищов, Кристиан Кирилов и Николай Деликостов от ПМГ „Баба Тонка“ – Русе.

В рамките на ученическото състезание, по традиция се проведе и национална учебно-методическа работна среща с гостуващите учители.

Срещата беше под надслов „Възможности и перспективи пред съвременното икономическо образование” и в нея участваха зам.-ректорът доц. Нинов, ръководители на катедрите-домакини в различните направления и директорът на центровете за следдипломно, факултативно и професионално обучение при Стопанска академия.

Срещата започна с връчване на специалната награда от национален конкурс за ученическо есе „Моята крачка към по-доброто утре”, организиран от АЦККВО. Наградата доц. Нинов връчи на Християна Данаилова Раева от 12 клас на СУ „Йордан Йовков”– гр. Тутракан.

В рамките на работната среща пред учителите бяха представени специалностите за ОКС „бакалавър” и магистърските програми, водените от съответните катедри. Обсъждани бяха възможности за сътрудничество между средните училища и Стопанска академия.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Образование