Над 40 млн. лeва инвестира „Кроношпан“ в екосъоръжения в завода си в Търново

Над 40 млн. лв. инвестира ръководството на дървообработващото предприятие „Кроношпан“ в екологични съоръжения и инсталации в завода си във Велико Търново.

За около три години компанията буквално преобрази своите производствени линии край старопрестолния град.По този начин стана възможно интегрирането на най-новите технологии, внедрени в дървопреработвателната индустрия на Германия, в линията за производство на ПДЧ.

В базата на компанията във Велико Търново вече е въведен в експлоатация нов WESP / воден електростатичен филтър/, отговарящ на европейските стандарти за НДНТ /най-добри налични техники/ в момента.

Същевременно след монтаж и поредица от тестове вече работят с пълен капацитет „циклон филтри“ и „ръкавни филтри“ , чрез които се гарантира покриване на най-новите европейски изисквания за допустимите норми на съдържание на прах в атмосферата, влизащи в сила от 25 ноември 2019 год.

Редуцирането на отделяните емисии от производството на „Кроношпан” до минимум се постига чрез въведените пречиствателни съоръжения, наречени „водни скрубери“.

Екологичната политика на „ Кроношпан” поставя като приоритет освен качеството на атмосферния въздух и това на отпадните води. Ето защо компанията вече изгради и въведе в експлоатация инсталация за пречистване на всички отпадъчни технологични води, която позволява възможност отпадните води да се използват многократно в производството, без да се заустват в канализацията на Велико Търново.

В съответствие с действащото екологично законодателство се провежда и управлението на отпадъците от производствата. Предаването на отпадната суровина за последващо третиране се извършва единствено след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи.

Пълното обновяване на завода на „Кроношпан” във Велико Търново е съобразено с предстоящото влизане в сила на последните, изключително строги изисквания на Европейската комисия 2119/2015, които ще станат задължителни за дървопреработвателната индустрия в ЕС от 25 ноември тази година.

Ето защо инвестицията на компанията беше насочена не само към изграждането на нов завод, ново производствено хале, внедряването на нови технологии, но и към осигуряването на нови системи за мониторинг.

По този начин високоавтоматизираните системи на производствените линии на „Кроношпан България“ във Велико Търново вече се управляват и контролират от общ „команден център“ с достъп до най-малкия детайл от целия процес на работа.

За да отговорят в пълна степен и на очакванията на местните жители Търново от фирмата вече са изградили и въвели в експлоатация вътрешни и външни пунктове за постоянен мониторинг. По този начин всички контролиращи институции и гражданите ще разполагат с денонощен достъп до базата данни, посветена на отделяните емисии от производствата.

Ръководството на компанията гарантира на жителите на Велико Търново, че производствата са пълна готовност да бъдат подложени на всички възможни проверки за покриване на изискваните от ЕС екологични стандарти.

Със спазване на възможно най-високите екологични норми на производство продукцията на „Кроношпан” замества масивната дървесина и по този начин допринася за намаляване на натиска върху старите гори. Плочите от дървесни частици са продукт с дългосрочна употреба и подлежат на такава след рециклиране.

На основата на идеята за по-устойчиво развитие новият завод във Велико Търново е проектиран така, че в производството да може да се влагат дървесни отпадъци от бита, строителството и отпадни опаковки.

Инвестирайки в най-новите и ефективни технологии „Кроношпан България” създава възможност за първи път в България да се оползотворяват и рециклират дървесните отпадъци, за които към момента не е съществувала друга възможност освен да бъдат, изхвърляни, депонирани или изгаряни.

„Кроношпан България“ има сключени споразумения за сътрудничество с общините Бургас, Велико Търново, Пловдив и Габрово за насърчаване на устойчивото управление на отпадъци и в частност по отношение на оползотворяването на дървесни отпадъци. Съгласно тях „Кроношпан” ще рециклира генерираните от населението дървесни отпадъци и по този начин ще спомогне за намаляването на дела на депонираните отпадъци на територията на общините.

„Кроношпан България“ си партнира с едно от средните училища във Велико Търново за дуална форма на обучение, в което е открита специалност “Автоматизация на непрекъснати производства, с помощта на дружеството е оборудван и ел. кабинет за практически занятия.

До момента в изпълнението на инвестиционната програма на предприятието бяха вложени над 400 млн. лв, но след окончателното изпълнение на заложените мерки в началото на 2020 год. инвестициите ще надхвърлят 500 млн. лв.

Ръководството на компанията вече се подготвя за най-важния мониторинг и проверка. За целта всички жители на Велико Търново ще бъдат поканени на традиционния „Ден на отворените врати“, за да могат лично и на място да се уверят, че местният завод е постигнал технологично и екологично ниво, с което могат да се похвалят компании от този сектор в малко европейски държави.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции