Над 56% от водата у нас се губи

Близо 500 милиона кубични метра вода се губят в България.

Най-много потребяват в София и Благоевград

Близо 500 милиона кубични метра вода се губят в България, показват данните на НСИ за 2018 г. това са 56,4% от всичката доставена вода в страната. Загубите не намаляват, показват още данните на статистиката. През 2017 г. загубите са били 56,8% от водата.

Преобладаващата част са загубите при транспорта на водата (реални загуби), като през 2018 г. те се оценяват на 425,6 млн. куб. метра.

Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата през 2018 г. се оценява на 99 литра на човек, което е на равнището на 2017 г. Над средното за страната е потреблението на вода от домакинствата в Югозападния район - 118 литра на човек на ден, а най-ниско - в Североизточния район - 85 л/чов./ден. Разпределението по области показва, че най-много вода харчат софиянци - 126 л/чов./ден. и жителите на Благоевград - 117 л/чов./ден., а на последно място са Търговище (69 л/чов./ден.) и Сливен (70 л/чов./ден.).

През 2018 г. 1,1% от населението в страната е било на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода, предимно сезонен. Най-засегнати от режим на водоснабдяване са областите Габрово (28,2%), Търговище (13,1%) и Сливен (7,8%).

Коментари

Задължително поле