Назначиха ръководител на Апелативната прокуратура във Велико Търново

Прокурорската колегия на ВСС единодушно избра Таня Недкова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Таня Недкова за административен ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново. Тя бе временно изпълняваща длъжността в продължение на няколко месеца след като предишният шеф на апелативното държавно обвинение Огнян Басарболиев миналата година напусна по собствено желание.

Прокурор Таня Недкова има над 27 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Завършила е юридическо образование в СУ „ Св. Климент Охридски“. В органите на съдебната власт работи от 1990 г. Заемала е последователно длъжността младши прокурор в Окръжна прокуратура – В. Търново и младши прокурор в Районна прокуратура – Г. Оряховица.

От 1991 г. е изпълнявала длъжността прокурор в РП- Г. Оряховица. От 1992г . до 1996 е била районен прокурор на РП- Г. Оряховица. За периода от 1998 г. до 2009 г. е изпълнявала длъжността окръжен прокурор на ОП-В. Търново. От 2009 г е прокурор в Апелативна прокуратура – В. Търново, като от 2017 г. е заместник апелативен прокурор, а от октомври 2018 г. е изпълняващ функциите на административен ръководител – апелативен прокурор на същата прокуратура.

Становището на Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС е, че „ отлично подготвен, компетентен и квалифициран магистрат“, „доказала отличната си правна подготовка и умения за работа, както в своята пряка дейност като магистрат, така и в създаваната от нея ефективна организация на работа в колективите, които е ръководили през годините.“

При изслушването на Таня Недкова, членовете на ВСС подчертаха, че тя е „пример за кариерно израстване като прокурор и административен ръководител, отличен професионалист, който се ползва с авторитет сред колегите си“, и единодушно подкрепиха нейната кандидатура за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Коментари

Задължително поле