Наказват кметове след 10 г.

Бивши кметове на населени места в Шуменско получават чак сега наказания за документи престъпления, вършени преди 10 г. И двамата селски първенци на селата Средня и Черноглавци са признали вина, споразумяли са се с прокуратурата и ще търпят пробации.

Някогашният управник на с.Черноглавци Салим О. още през сепетмври 2005 г. е съставил две удостоверения за наследниците на починали местни хора. В тях удостоверил неверния обстоятелства. Той получава 1 г. пробация и през това време два пъти седмично ще се среща с пробационен служител.

Това му е втора пробация, през 2013 г. пак е наказан за пет нотариални заверки на подписи, с които удостоверил, че са положени от лицата, титуляри на сметките в пенсионните фондове. Тогава наказанието включвало и 15% удръжки от кметската заплата в продължение на година.

Колегата му от село Средня Ахмед М. пък заверил шест пълномощни, като удостоверил, че подписалите се лица са се явили при него и са сторили това лично. Действал в условията на продължавно престъпление от април до октомври 2006 г. Неговото одобрено наказание от районния съд в Шумен е 8 месеца пробация с явяване пред пробационен служител два пъти седмично.

Според запознати и в двата стари случая е настъпила злоупотреба с наследствени земеделски земи и са били ощетени хора.

Селски първенци често правят грешки с вменените им нотарилни пълномощия. При някои действията са неволни от незнание, при други умишлени.

Коментари

Задължително поле