Намаляват възпитателните дела срещу деца във Варна

Намаляват възпитателните дела срещу деца, извършили различни правонарушения. Това стана ясно след първото за тази година заседание на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

През 2019 г. срещу 171 подрастващи са били образувани 144 възпитателни дела, като 45 от малките нарушители са били на възраст от 8 до 13 г. Броят на делата е с близо 20% по-малък спрямо 2018 г., стана ясно на заседанието. От общинската дирекция "Превенции" отчетоха, че през миналата година в нейни програми са участвали 12 000 деца и 8000 родители и учители.

Освен традиционните събития - "Програма за превенция на агресивното поведение сред ученици от 1 до 4 клас", състезанието "Ваканция, здравей! Да играем безопасно!" и откритите дни на местните комисии за борба с противообществените прояви сред подрастващите, голям интерес е предизвикала и премиерата на мултимедийния спектакъл "Еднорог", насочен към намаляване на агресията в семейството и училището.

Коментари

Задължително поле