Намалява безработицата в Свищовско

безработни

В община Свищов се наблюдава тенденция на спад в броя на регистрираните безработни. В края на февруари те са 1471 души, което представлява намаление спрямо предходен месец с 68 души.

Равнището на безработица пада с 0,4 пункта и в края на месеца е 9,4 % /при 8.2 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1614 души или със 143 души повече от сегашния, а равнището е било 10,3%.

Нараства дела на лицата с основно, начално и висше образование и се снижава дела на безработните със средно. Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 152 души и остава непроменена спрямо предходен месец. Групата на лицата с основно образование наброява 224 души, а безработните лица с висше образование намаляват и са 271 лица.

Лицата със средно образование без работа са 824 души. Относителният им дял в структурата по образование се снижава и заема 56,02 на сто.

През месец февруари новорегистрираните лица са 109, лицата с възстановена регистрация – 2. Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 23, а прекратените по други причини – 15.

Край на разговора

Коментари

Задължително поле