Нарастват инвестициите на българския бизнес

Българските фирми в промишлеността са вложили над 1 млрд. лв. за три месеца.

Промишлеността е №1 по вложения на фирмите

Строителството е с най-голямо увеличение

Инвестициите на българските фирми нарастват, което е добър знак за излизане на икономиката на страната от кризата. През първото тримесечие на годината направените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи на фирмите в страната са общо в размер на 3,62 млрд. лв., показват данни на Националния статистически институт. Това е с 3,4% повече спрямо същия период на миналата година, когато в средата на март беше въведено извънредно положение заради пандемията.

Най-голям е ръстът на инвестициите на фирмите, които работят в строителството и информационните технологии. В строителството разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) през тримесечието са 370 млн. лв., което е с 49,3% повече от същия период на миналата година. В сферата “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” направените инвестиции са в размер на 163 млн. лв., което е увеличение с 43,6% на годишна база.

Много голям е ръстът на направените разходи за ДМА и на фирмите в сферата на “Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” - с 26,2% до 262 млн. лв.

Традиционно най-много са инвестициите в сектора “Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”, където влизат всички производствени предприятия в страната. Направените разходи за ДМА в сектора за тримесечието са над 1 млрд. лв., но намаляват с 13,6% спрямо същия период на миналата година.

На второ място по направени инвестиции е секторът “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство”. Вложенията в сектора през тримесечието са 868 млн. лв., което е ръст със 7,5% на годишна база.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции