На България й трябват подготвени учители

За мъжете у нас учителската професия е изключително непривлекателна, сочи докладът на Брюксел. Снимка: Труд

Едва 17% от преподавателите у нас са мъже

Искат условия и умения за работа с нови технологии

Нуждата от по-добра подготовка на преподавателите с цел справяне с предизвикателствата в класните стаи у нас е голяма. Привличането на талантливи млади учители в професията, които да получават необходимото заплащане, също би решило някои от належащите проблеми в образователната система. Това са част от препоръките в годишния доклад на Европейската комисия за образованието в частта му за България.

Престижът на преподавателската професия у нас е нисък, а учителите застаряват, отчита документът. Въпреки че процентът на завършилите програми за обучение на преподаватели е приблизително колкото средния за ЕС, само 60% от завършилите в действителност започват да упражняват професията.

Ниските заплати са основният фактор, който възпира младите хора да изберат да станат учители. Оказва се, че тази професия е особено непривлекателна за мъжете, които съставляват едва 17% от преподавателите в училищата при средна стойност за ЕС 28%. В същото време сред нуждите, посочени от действащи наши учители, е придобиването на умения за преподаване с по-технологични средства.

За последното десетилетие броят на напусналите преждевременно училище е намалял с две на сто, но все още остава малко над средното в ЕС.

Демографските тенденции и увеличаващият се недостиг на умения показват още, че България трябва да вложи повече в обучението на гражданите, уточнява ЕК.

Коментари

Задължително поле